Bài 81: Luyện tập

3/5 - (2 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 81: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 92 – Bài 81: Luyện tập

Bài 1 trang 92 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

109408 : 526

810886 : 238

656565 : 319

Lời giải:

Bài 2 trang 92 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tìm x:

a) 517 × x = 151481

b) 195906 : x = 634

Lời giải:

a) 517 × x = 151481

x = 151481 : 517

x = 293

b) 195906 : x = 634

x = 195906 : 634

x = 309

Bài 3 trang 92 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo của phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được bao nhiêu cái áo?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

84 144 = 12096 (cái áo)

Số áo mà một người ở phân xưởng B dệt được là:

12096 : 112 = 108 (cái áo)

Đáp số: 108 cái áo

Bài 4 trang 92 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

13660 : 130 = ?

A. 13660 : 130 = 15 (dư 1)

B. 13660 : 130 = 15 (dư 10)

C. 13660 : 130 = 105 (dư 1)

D. 13660 : 130 = 150 (dư 10)

Lời giải:

Chọn đáp án D.

13660 : 130 = 150 (dư 10)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*