Bài 82: Luyện tập chung

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 82: LUYỆN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 91 – Bài 82: Luyện tập chung

Bài 1 trang 91 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số12524345345
Thừa số24125102
Tích3000300035190
Số bị chia553555358047880478
Số chia45123789102
Thừa45123789102

Lời giải:

Thừa số12524345345102345
Thừa số24125125102345102
Tích300030003000351903519035190
Số bị chia553555355535804788047880478
Số chia4512345789102789
Thừa12345123102789102

Bài 2 trang 91 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính:

a) 24680 + 752 × 304

b) 135790 – 12126 : 258

Lời giải:

a) 24680 + 752 × 304 = 24680 + 228608

= 253288

b) 135790 – 12126 : 258 = 135790 – 47

= 135743

Bài 3 trang 91 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25 kg bún khô. Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô?

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

25kg = 25000g

Số gói bún có trong một thùng là:

25000 : 125 = 200 (gói)

Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là:

47 × 200 = 9400 (gói)

Đáp số: 9400 (gói)

Bài 4 trang 91 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu?

Lời giải:

Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần suy ra tích của hai thừa số cũng phải gấp lên 10 lần.

Tích mới là: 2005 × 2 × 5 = 20050

Đáp số: 20050

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*