Bài 83: Tự kiểm tra

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 83: TỰ KIỂM TRA

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 94, 95 – Bài 83: Tự kiểm tra

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 trang 94 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Phép cộng 572863 + 280192 có kết quả là:

A. 852955     B. 853955

C. 853055     D. 852055

Lời giải:

Đáp án đúng là :C. 853055

Bài 2 trang 94 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Phép trừ 728035 – 49382 có kết quả là:

A. 678753     B. 234215

C. 235215     D. 678653

Lời giải:

Đáp án đúng là : D. 678653

Bài 3 trang 94 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Phép nhân 237 × 42 có kết quả là:

A. 1312     B. 1422

C. 9954     D. 8944

Lời giải:

Đáp đúng là: C. 9954

Bài 4 trang 94 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Kết quả của tính chia 9776 : 47 là

A. 28     B.208

C. 229 (dư 13)     D. 1108

Lời giải:

Đáp án đúng là : B.208

Bài 5 trang 94 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3m25dm2 = ……… dm2 là:

A. 35     B. 350

C. 305     D. 3050

Lời giải:

Đáp đúng là :C. 305

Phần 2:

Bài 1 trang 95 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Ba hình chữ nhật (1), (2), (3) có cùng chiều dài và chiều rộng, xếp lại thành hình vuông có cạnh là 12 cm

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Cạnh BM cùng song song với các cạnh:…………….

b) Cạnh AB cùng song song với các cạnh: …………….

c) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là: …………….

Lời giải:

a) Cạnh BM cùng song song với các cạnh:

AN, AD, DK, KN

b) Cạnh AB cùng song song với các cạnh:

CD, HK, MN

c) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là:

S1 = S2 = S3 = (12 : 3) × 12 = 48 (cm2)

Bài 2 trang 95 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450 m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Lời giải:

Tóm tắt

Một đội công nhân

Hai ngày sửa được: 3450 m

Ngày thứ nhát sửa ít hơn ngày thứ hai 170m

Mỗi ngày sửa được:…..m?

Bài giải

Hai lần số mét đường ngày thứ hai sửa được là:

3450 + 170 = 3620 (m)

Số mét đường ngày thứ hai sửa được là:

3620 : 2 = 1810 (m)

Số mét đường ngày thứ nhất sửa được là:

1810 – 170 = 1640 (m)

Đáp số: ngày thứ nhất: 1640 m

Ngày thứ hai: 1810 m

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*