Bài 87: Luyện tập chung

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 87: LUYỆN TẬP CHUNG

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 102, 103 – Bài 87: Luyện tập chung

Bài 1 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

a)105 x 5       242 x 4         96 x 6

…………       …………       ………..

…………       …………       ………..

…………       …………       ………..

b)940 : 5       847 : 7         309 : 3

…………       …………       ………..

…………       …………       ………..

…………       …………       ………..

Lời giải:

Bài 2 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng là 15cm. Một hình vuông có cạnh là 21cm.

a) Chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông

b) Chu vi hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Lời giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

      (25 + 15) x 2 = 80(cm)

Chu vi hình vuông là:

      21 x 4 = 84 (cm)

Vậy chu vi hình chữ nhật là 80cm; Chu vi hình vuông là: 84cm.

b) Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật là:

      84 – 80 = 4 (cm)

Vậy chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật là 4cm.

Bài 3 trang 103 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một cửa hàng có 8 xe đạp, đã bán  số xe đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp?

Tóm tắt

Lời giải:

Cửa hàng bán được số xe đạp là:

       87 : 3 = 29 (xe đạp)

Cửa hàng còn lại số xe là:

       8 – 29 = 58 (xe đạp)

Đáp số: 58 xe đạp

Bài 4 trang 103 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 15 + 15 x 5 = ………………..

                  = ………………..

b) 60 + 60 : 6 = ………………..

                  = ………………..

c) ( 60 + 60) : 6 = ………………..

                  = ………………..

Lời giải:

a) 15 + 15 x 5 = 15 + 75

                  = 90

b) 60 + 60 : 6 = 60 + 10

                  = 70

c) ( 60 + 60) : 6 = 120 : 6

                  = 20

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*