✅ Tự kiểm tra ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 TỰ KIỂM TRA

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 103, 104 – Tự kiểm tra

Bài 1 trang 103 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm:

7 x 8 = …..       16 : 2 = …..       36 : 6 = …..       49 : 7 = …..

2 x 5 = …..       72 : 8 = …..       9 x 3 = ……       63 : 7 = …..

6 x 4 = …..       25 : 5 = …..       4 x 8 = ……       7 x 5 = ……

Lời giải:

7 x 8 = 56       16 : 2 = 8       36 : 6 = 6       49 : 7 = 7

2 x 5 = 10       72 : 8 = 9       9 x 3 = 27       63 : 7 = 9

6 x 4 = 24       25 : 5 = 5       4 x 8 = 32       7 x 5 = 35

Bài 2 trang 103 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính

42 x 6       203 x 4       836 : 2       948 : 7

…………      ………….      …………      …………

…………      ………….      …………      …………

…………      ………….      …………      …………

Lời giải:

Bài 3 trang 104 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 12 x 4 : 2 = ……………….

                  = ……………….

b) 35 + 15 : 5 = ……………….

                  = ……………….

Lời giải:

a) 12 x 4 : 2 = 48 : 2

                  = 24

b) 35 + 15 : 5 = 35 + 3

                  = 38

Bài 4 trang 104 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một cửa hàng có 84kg muối, đã bán được  số muối đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Tóm tắt

Lời giải:

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam muối là:

       84 : 6 = 14 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam muối là:

       84 – 14 = 70 (kg)

Đáp số: 70kg

Bài 5 trang 104 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Lời giải:

a) Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 20cm        B.28cm        C.32cm        D. 40cm

b) Đồng hồ chỉ:

A. 10 giờ 40 phút

B. 11 giờ 20 phút

C. 10 giờ 20 phút

D. 4 giờ 10 phút

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*