Bài tập A An lớp 5 có đáp án

5/5 - (1 bình chọn)

I. Fill in the blank space with a or an.

1._____ apple

2. _____ tiger

3. _____ elephant

4. _____ pencil

5. _____ bag

6. _____ cat

7. _____ door

8. _____ phone

9. _____ eraser

10. _____ hamburger

11. _____ clock

12. _____ table

13. _____ teacher

14. _____ elevator

15. _____ T-shirt

II. Write the words below in the correct column under a or an.

WordAAn
apple
hamburger
book
crayon
pencil
hot dog
monkey
xylophone
elephant
English
banana
eraser
penguin
elevator
bottle
spoon
egg
shirt
mouse

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blank space with a or an.

1._ an _ apple

2. __ a ___ tiger

3. _ an _ elephant

4. _ a _ pencil

5. _ a _ bag

6. _ a _ cat

7. _ a _ door

8. _ a _ phone

9. _ an _ eraser

10. _ a _ hamburger

11. _ a _ clock

12. _ a _ table

13. _ a _ teacher

14. _ an _ elevator

15. _ a _ T-shirt

II. Write the words below in the correct column under a or an.

WordAAn
appleApple
hamburgerhamburger
bookbook
crayoncrayon
pencilpencil
hot doghot dog
monkeymonkey
xylophonexylophone
elephantelephant
EnglishEnglish
bananabanana
erasereraser
penguinpenguin
elevatorelevator
bottlebottle
spoonspoon
eggegg
shirtshirt
mousemouse

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Xem thêm

Gia sư tiếng Anh onlineBài tập thì quá khứ đơn lớp 5 có đáp án
Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5 có đáp ánBài tập thì hiện tại đơn lớp 5 có đáp án
Bài tập Some Any lớp 5 có đáp ánBài tập A An lớp 5 có đáp án
Thì quá khứ đơn lớp 5Đại từ nhân xưng, Tính từ và Đại từ sở hữu lớp 5

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*