Không có ảnh

Phương trình tích

30 Tháng Năm, 2022 giasutamtaiduc 0

Lý thuyết phương trình tích 1. Dạng tổng quát: A(x).B(x) = 0 1. Phương trình tích và cách giải Phương trình tích có dạng: A(x).B(x)=0 […]