Công thức even

Đánh giá bài viết post

Cách dùng Even

1. Nghĩa

Even được dùng với nghĩa “thậm chí, ngay cả“, dùng để diễn đạt sự bất ngờ, hơn so với dự kiến, mong đợi. Not even thì diễn đạt sự không được như mong đợi/dự kiến.
Ví dụ: 
She’s rude to everybody. She’s even rude to the police. (Cô ấy cư xử thô lỗ với tất cả mọi người. Thậm chí cô ấy thô lỗ cả với cảnh sát.)
He can’t even write his own name. (Cậu ta thậm chí còn không viết nổi tên mình.)

2. Vị trí

Even thường đứng giữa câu cùng với động từ.
Ví dụ:
She has broken all her toys. She has even broken her bike. (Con bé làm hỏng hết tất cả đồ chơi. Nó thậm chí còn làm hỏng cả xe đạp.)
KHÔNG DÙNGEven she broken her bike.

He speaks lots of languages. He even speaks Esperanto. (Anh ấy nói được rất nhiều ngôn ngữ. Thậm chí anh ấy còn có thể nói được quốc tế ngữ Esperanto.)
They’re open every day. They’re even open on Christmas day. (Họ ngày nào cũng mở cửa. Thậm chí họ còn mở cửa vào cả ngày giáng sinh.)

Even có thể đứng đầu câu khi nó nhấn mạnh vào chủ ngữ, tương tự như thế, even có thể đứng trước các cụm từ mà nó muốn nhấn mạnh.
Ví dụ:
Anybody can do this. Even a child can do it. (Ai cũng có thể làm được việc này. Thậm chí một đứa trẻ cũng có thể làm được.)
I work every day, even on Sunday. (Tớ làm việc tất cả các ngày, thậm chí cả ngày chủ nhật.)
I haven’t written to anybody for months – not even my parents. (Tớ đã không viết thư cho ai hàng tháng trời – thậm chí không viết cả cho bố mẹ tớ.)

Gia sư Tiếng Anh

Ví dụ trạng từ even trong tiếng Anh

Bạn theo dõi ví dụ sau:

– Tina loves watching television. She has a TV set in every room of the house — even the bathroom.

(Tina rất thích xem tivi. Cô ấy có tivi ở mỗi phòng — ngay cả ở phòng tắm.)

    Chúng ta dùng even khi nói tới điều gì đó không bình thường hay đáng ngạc nhiên. Việc để tivi trong nhà tắm là không bình thường.

Xét thêm một vài ví dụ:

– These photographs aren’t very good. Even I could take better photographs than these.

(and I’m certainly not a good photographer)

(Những tấm hình này không đẹp lắm. Tôi thậm chí có thể chụp được những tấm hình đẹp hơn như vậy.)

(mà tôi tất nhiên không phải là người chụp ảnh giỏi.)

– He always wears a coat — even in hot weather.

(Anh ta luôn mang áo khoác — ngay cả khi trời nóng bức.)

– Nobody would lend her the money — not even her best friend.

hoặc

Not even her best friend would lend her the money.

(Sẽ không có ai cho cô ta mượn tiền — ngay cả người bạn thân nhất của cô ta.)

hoặc

(Ngay cả người bạn thân nhất của cô ta cũng sẽ không cho cô ta mượn tiền.)

Sử dụng even với động từ ở giữa câu

even thường được dùng với động từ ở giữa câu. Ví dụ:

– Sue has travelled all over the world. She has even been to the Antarctic.

(It’s especially unusual to go to the Antarctic, so she must have travelled a lot.)

(Sue đã đi du lịch khắp thế giới. Cô thậm chí đã tới tận Nam cực. )

(Tới Nam cực quả là một việc hi hữu và như vậy hẳn cô ấy đã đi rất nhiều nơi)

– They are very rich. They even have their own private jet.

(Họ rất giàu có. Họ thậm chí có cả máy bay riêng.)

Ví dụ với not even:

– I can’t cook. I can’t even boil an egg.

(and boiling an egg is very easy)

(Tôi không biết nấu ăn. Ngay cả trứng tôi cũng chẳng biết luộc. )

(mà luộc trứng thì rất dễ)

– They weren’t very friendly to us. They didn’t even say hello.

(Họ đã tỏ ra không thật thân thiện với chúng tôi. Thậm chí họ không thèm chào hỏi.)

– Jenny is very fit. She’s just run five miles and she’s not even out of breath.

(Jenny rất khỏe. Cô ấy mới vừa chạy bộ liền năm dặm vậy mà không hề bị thở gấp.)

Even + dạng so sánh

Bạn có thể sử dụng cấu trúc even + dạng so sánh (cheaper / more expensive …) như trong các ví dụ sau:

– I got up early but John got up even earlier.

(Tôi thức dậy rất sớm nhưng John thậm chí còn dậy sớm hơn.)

– I knew I didn’t have much money but I’ve got even less than I thought.

(Tôi đã biết tôi không có nhiều tiền nhưng tôi có thậm chí còn ít hơn tôi nghĩ.)

– We were surprised to get a letter from her. We were even more surprised when she came to see us a few days later.)

(Chúng tôi ngạc nhiên khi nhận được thư cô ấy. Chúng tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi cô ấy tới thăm chúng tôi sau đó ít ngày.)

3. Even và Also

Also thường không được dùng để diễn tả sự bất ngờ.
Ví dụ:
Everybody helped with the packing – even the dog. (Ai cũng chung tay giúp việc đóng gói – thậm chí cả chú chó.)
KHÔNG DÙNGEverybody helped with the packing – also the dog.

4. Even if và even though

Even thường không được dùng như liên từ, nhưng ta có thể dùng even trước if  though.
Ví dụ:
Even if I become a millionaire, I shall always be a socialist. (Ngay cả khi tôi trở thành triệu phú, thì tôi vẫn sẽ luôn là người theo chủ nghĩa xã hội.)
KHÔNG DÙNG: Even I become a millionaire, I shall always be a socialist.
Even though I didn’t know anybody at the party, I had a nice time. (Cho dù tớ không quen ai ở biệc tiệc cả, tớ cũng thấy vui.)
KHÔNG DÙNGEven although I didn’t know anybody at the party, I had a nice time. 
I wouldn’t mary you even if you were the last man in the world. (Tôi sẽ không lấy anh ngay cả khi anh là người đàn ông cuối cùng trên thế giới này.)

Đôi khi ta dùng if với nghĩa tương tự như even if.
Ví dụ:
I will do it if it kills me = I will do it even if it kills me. (Tớ sẽ làm việc đó cho dù tớ có phải chết vì nó.)

5. Even so và even now

Even so được dùng với nghĩa “tuy thế, dù vậy
He seems nice. Even so, I don’t really trust him. (Anh ta có vẻ tốt. Dù vậy, tớ không thực sự tin tưởng anh ta.)
KHÔNG DÙNG:  Even though, I don’t really trust him.

Even now được dùng với nghĩa “mặc dù thế” (in spite of everything that has happened).
Ví dụ:
He left her ten years ago, but even now she still loves him. (Anh ta rời bỏ cô ấy từ 10 năm trước, nhưng dù thế cô ấy vẫn yêu anh ta.)

Cách sử dụng even though, even when, even if

Bạn có thể dùng even + though/when/if để nối các câu. Chú ý rằng bạn không được dùng even một mình trong những ví dụ sau:

-Even though she can’t drive, she has bought a car. (không nói Even she can’t drive…)

(Cho dù không biết lái xe cô ấy vẫn mua một chiếc xe hơi.)

– He never shouts, even when he’s angry.

(Anh ta không bao giờ la hét ngay cả khi anh ta tức giận.)

– I’ll probably see you tomorrow. But even if I don’t see you tomorrow, we’re sure to see each other before the weekend. (không nói ‘even I don’t see you’)

(Ngày mai có lẽ anh sẽ không gặp em. Nhưng cho dù anh sẽ không gặp em vào ngày mai, chắc chắn chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trước cuối tuần.)

So sánh even if và if:

– We’re going to the beach tomorrow. It doesn’t matter what the weather is like. We’re going to the beach even if it’s raining.

(Chúng ta sẽ ra bãi biển vào ngày mai. Thời tiết có như thế nào cũng mặc. Chúng ta sẽ ra bãi biển cho dù (nếu) trời có mưa.)

– We hope to go to the beach tomorrow, but we won’t go if it’s raining.

(Chúng ta hy vọng sẽ ra bãi biển vào ngày mai, nhưng chúng ta sẽ không đi nếu trời mưa.)

Phân biệt even though, even if, even so

1. Phân biệt although, even though, in spite of, despite

Cả bốn từ đều có vai trò như các từ nối để liên kết 2 mệnh đề trái ngược với nhau.

Nhưng although và even though được theo sau bởi một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Còn in spite of và despite luôn đi với một danh từ, danh động từ, đại từ hay Ving.

Although và even though có nét nghĩa khá tương đồng và có thể thay thế cho nhau trong phần lớn các trường hợp.

Ngoài ra, even though chỉ có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu, trong khi although lại có thể đứng ở cả ba vị trí: đầu câu, cuối câu và giữa câu nhưng trong các trường hợp kém trang trọng hơn so với even though.

2. Phân biệt even though và even so

Even though và even so đều là các từ nối và có vị trí khá giống nhau.

Tuy nhiên, even though được sử dụng khi muốn nói đến một sự thật hay một việc gì đó luôn luôn xảy ra. Mệnh đề kết quả luôn ở thì quá khứ hoặc hiện tại và trái ngược hoàn toàn với mệnh đề trước.

Còn mệnh đề kết quả của even so lại là một điều gì đó bất ngờ vô cùng hoặc ngoài mong đợi, ngoài sức tưởng tượng.

Ex:

Jennie is never happy. Even though you do everything his way, she is still dissatisfied.

(Jennie không bao giờ hạnh phúc. Mặc dù bạn làm mọi thứ theo cách của anh ấy nhưng anh ấy vẫn không hài lòng.)

The bed is extremely large and heavy. Even so, Jimmy managed to carry it into the house by himself.

(Chiếc giường cực kì to và nặng. Tuy nhiên, Jim đã tìm cách để tự mang nó vào trong nhà.)

Bài tập trạng từ even, even though, even when, even if:

Bài 1:Julie, Sarah and Amanda are three friend who went on holiday together.

Use the information given about them to complete the sentences using even or not even.

Julie Sarah Amanda
is usually happy isn’t very keen on art is almost always late
is usually on time is usually miserable is a keen photographer
likes getting up early usually hates hotels loves staying in hotels
is very interested in art hasn’t got a camera isn’t very good at getting up

1. They stayed at a hotel. Everybody like it, even Sarah.

2. They arranged to meet. They all arrived on time, ………………. .

3. They went to an art gallery. Nobody enjoyed it, ……………….. .

4. Yesterday they had to get up early They all manage to do this, ….. .

5. They were together yesterday. They were all in a good mood, …….. .

6. None of them took any photogrphs, ……………………………. .

2. even Amanda

3. not even Julie

4. even Amanda

5. even Sarah

6. not even Amanda

Bài 2: Make sentences with even. Use the words in brackets.

1. Sue has been all over the world.

(the Antatrtic) She has even been to the Antarctic.

2. We painted the whole room.

(the floor) We …………………………. .

3. Rachel has met losts of famous people.

(the prime minister) She …………………. .

4. You could hear the noise from a long way away.

(from the next streer) You ………………… .

In the following sentences you have to use not … even:

5. They didn’t say anything to us.

(hello) They didn’t even say hello.

6. I can’t remember anything about her.

(her name) I …………………………….. .

7. There isn’t anything to do in this town.

(a cinema) ………………………………. .

8. He didn’t tell anybody where he was going.

(his wife) ………………………………. .

9. I don’t know anyone in our street.

(the people next door) ……………………. .

2. We even painted the floor.

3. She’s even met the prime minister.

4. You could even hear it from the next street.

6. I can’t came remember her name.

7. There isn’t even a cinema.

8. He didn’t even tell his wife.

9. I don’t even know the people next door.

Bài 3: Complete the sentences using even + comparative

1. It was very hot yesterday, but today it’s even hotter.

2. The church is 500 years old, but the house next to it is …. .

3. That’s a very good idea, but I’ve got an …. one.

4. The first question was very difficult to answer. The second one was ….

5. I did very badly in the exam, but most of my friends did …. .

6. Neither of us was hungry. I ate very little and my friend ate …. .

2. even older

3. even better

4. even more difficult

5. even worse

6. even less

Bài 4: Put in if ,even, even if or even though.

1. Even though she can’t drive, she has bought a car.

2. The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it …. we run.

3. The bus leaves in two minutes. We won’t catch it now …. we run.

4. His Spanish isn’t very good – …. after three years in Spain.

5. His Spainish isn’t very good …. he’s lived in Spain for three years.

6. …. with the heating on,it was very cold in the house.

7. I couldn’t sleep …. . I was very tired.

8. I won’t forgive them for what they did, …. they apologise.

9. …. I hadn’t eaten anything for 24 hours, I wasn’t hungry.

2. if

3. even if

4. even

5. even though

6. Even

7. even though

8. even if

9. even though

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền các từ nối đúng vào các câu văn sau:

 1. The bus leaves in 10 minutes, but I can still catch it if I run faster.
 2. There are a lot of spelling mistakes. Even so, it quite a good essay.
 3. My son couldn’t sleep even though he was very tired.
 4. Even though Carah can’t drive, she has bought a car.
 5. The bus leaves in two minutes. We won’t catch it now even if we run.
 6. I know he claim not to care about the breakup. Even so, he keep talking about it.
 7. Even with the heating on, I still feel very cold in the house.
 8. Although I don’t like him, I admit that he’s a good manager.
 9. Even though she is fat, she is still very confident.
 10. Even if my brother was offered a job in New York, he wouldn’t accept it.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu văn sau:

 1. Even I had a headache, I enjoyed the movie.
 2. She eats anything. She eats even when raw potatoes.
 3. Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.
 4. I will do it even it hurts me.
 5. My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án bài tập

Bài 1: Điền các từ nối đúng vào các câu văn sau:

 1. if
 2. Even so
 3. even though
 4. Even though
 5. even if
 6. Even so
 7. Even
 8. Although
 9. Even though
 10. Even if

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu văn sau:

 1. Even ⇒ Even though
 2. even when ⇒ even
 3. Even if ⇒ Even so
 4. even ⇒ even if
 5. even if ⇒ even though

Bài tập

Exercise 1: Choose the best answer to complete these sentences.
1. _______ he likes chocolate, he tries not to eat it.
A. as        B .though         C. since         D. despite
2. _______________ he had enough money, he refused to buy a new car.
A. In spite         B. In spite of         C. Despite         D. Although
3. _______________, he walked to the station.
A. Despite being tired         B. Although to be tired        C. In spite being tired        D. Despite tired
4. ________________ her lack of hard work, she was promoted.
A. Because         B. Even though         C. In spite of         D. Despite of
5. She left him _______________ she still loved him.
A. even if         B. even though         C. in spite of         D. despite
6. Last night we came to the show late _______the traffic was terrible.
A. although         B. despite         C. and         D. because
7. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there.
A. despite         B. in spite of         C. because of         D. though
8. _______ the weather, we went sailing.
A. despite         B. in spite of         C. although         D. A and B
9. _______Hudson led early, he lost the race.
A. though         B. although         C. even though         D. all are correct
10. In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.
A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.
B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.
C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.
D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.
11. Mr. Ba was late for the meeting though he took a taxi.
A. Even though taking a taxi, Mr. Ba was late for the meeting.
B. In spite of taking a taxi, but Mr. Ba was late for the meeting.
C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
D. Mr. Ba was late for the meeting although having taken a taxi.
12. We came to the meeting on time though the traffic was heavy.
A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.
B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.
D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.
13. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.
A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.
B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.
C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.
14. Although she is rich, she can’t afford to buy the car.
A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.
B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
C. The car is too expensive for her to buy.
D. She wants to buy the car but it costs a lot.
15. Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.
A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.
D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.
16. Even though Trung had a bad cold, he went to the concert.
A. In spite of his bad cold, Trung went to the concert.
B. Trung had a bad cold because he went to the concert.
C. Trung went to the concert despite of having a bad cold.
D. Trung had a bad cold. However, he went to the concert.
17. _____it was raining heavily he went out without a raincoat.
A. In spite         B. In spite of         C. However         D. Although
18. _____he wasn’t feeling very well; Mr. Graham went to visit his aunt as usual.
A. Although         B. However         C. Therefore         D. Still
19. He was offered the job______ his qualifications were poor.
A. despite         B. in spite of         C. even though         D. Whereas
19. ______ we were in town, we often met him.
A. For         B. Although         C. So         D. When
20. She didn’t get the job ____ she had all the necessary qualifications.
A. because         B. although         C. so         D. but
21. I could not eat ____ I was very hungry.
A. even though         B. in spite         C. despite         D. in spite the fact that
22. In spite _____, the baseball game was not cancelled.
A. the rain         B. of the rain         C. it was raining         D. there was a rain
23. ______ he had enough money, he refused to buy a new car.
A. In spite         B. In spite of         C. Despite         D. Although
24. ______, he walked to the station.
A. Despite being tired         B. Although to be tired        C. In spite being tired         D. Despite tired
25. The children slept well, despite _____.
A. it was noise         B. the noise         C. of the noise         D. noisy
26. She left him __________ she still loved him.
A. even if         B. even though         C. in spite of         D. despite
27. _______ her lack of hard work, she was promoted.
A. In spite         B. Even though         C. in spite of         D. despite of
28. _______ they are brothers, they do not look like.
A. Although         B. Even         C. Despite         D. In spite of

Exercise 2: Combine these sentences using: though, although, even though
1. Lion dancing is very popular in Viet Nam. My friend Anny does not enjoy it.
______________________________________________________________
2. Bob always walks to work. He is living in the city.
______________________________________________________________
3. My house is near the beach. I rarely go swimming.
______________________________________________________________
4. My brother is working in Ha Noi. He comes home on every public holiday.
______________________________________________________________
5. Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.
______________________________________________________________
6 Most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.
______________________________________________________________
7. Nick used to smoke. He seems to be in good health.
______________________________________________________________
8. I couldn’t sleep. I was tired.
______________________________________________________________
9. Henry’s friend is a millionaire. He hates spending money.
______________________________________________________________
10. We couldn’t get tickets. We queued for an hour.
______________________________________________________________

Exercise 3: Rewrite the sentences, beginning with the words in parentheses:
1. She has plenty of money, but she is very mean. (although)
______________________________________________________________
2. They have a car, but they rarely use it. (though)
______________________________________________________________
3. He was innocent, but he was sent to prison. (although)
______________________________________________________________
4. He has a number of relatives living nearby, but he never visits them (even though)
______________________________________________________________
5. She never takes any kind of exercise, but she is quite fit and healthy. (even though)
______________________________________________________________
6. The keyboard wasn’t working well. She tried to finish the letter (although)
______________________________________________________________
7. The forecast said it would rain. It turned out to be a beautiful day. (although)
______________________________________________________________
8. I’m no better. I’ve taken the bill. (even though)
______________________________________________________________
9. The traffic was bad. I arrived at the airport on time. (though)
______________________________________________________________
10. I didn’t get the job. I had all necessary qualifications. (though)
______________________________________________________________
11. We enjoyed the vacation. It rained a lot. (although)
______________________________________________________________
12. She felt sick. She went to work. (though)
______________________________________________________________
13. I was really tired. I couldn’t sleep. (even though)
______________________________________________________________
14. He is very rich. He isn’t happy. (although)
______________________________________________________________
15. She couldn’t answer the question. She is very intelligent. (though)
______________________________________________________________ 

Exercise 4: Rewrite the sentences with the word given.
1. Although he has a very important job, he isn’t particularly well-paid.
In spite of____________________________________________________
2. Although I had never seen her before, I recognized her from a photograph.
Despite _____________________________________________________
3. She wasn’t wearing the coat although it was quite cold.
In spite of _____________________________________________________
4. We thought we’d better invite them to the party although we don’t like them very much.
Despite _____________________________________________________
5. Although I didn’t speak the language, I managed to make myself understand.
In spite of_____________________________________________________
6. Although the heat was on, the room wasn’t warm.
Despite_____________________________________________________
7. I didn’t recognize her although I’d met her twice before.
In spite of_____________________________________________________
8. We’re not very good friends although we’ve known each other a long time.
Despite_____________________________________________________
9. Although Minh was ill, he still came to the meeting.
In spite of_____________________________________________________
10. Although he promised that he wouldn’t be late, he didn’t arrive until 9 o’clock.
Despite_____________________________________________________
11. Although the salary was low, he accepted the job.
Despite_____________________________________________________
12. In spite of their quarrel, they remain the best of friends.
Though _____________________________________________________
13. In spite of the bad weather, they went out for dinner.
Although_____________________________________________________
14. In spite of his age, he still leads an active life.
Even though_____________________________________________________
15. In spite of his hard work, Ba he failed his exam.
Though _____________________________________________________
16. In spite of the heavy rain, we decided to go to see the match.
Although_____________________________________________________
17. Although they lost, the home team played very well.
Despite _____________________________________________________
18. Even though it was raining, I still went to school on time.
In spite of_____________________________________________________
19. Although she isn’t brilliant, she studies quite well.
Despite_____________________________________________________
20. She isn’t brilliant but she studies quite well.
Although_____________________________________________________

Đáp án

Exercise 1: Choose the best answer to complete these sentences.

1. B .though
2. D. Although
3. A. Despite being tired
4. C. In spite of
5. B. even though
6. D. because
7. D. though
8. D. A and B
9. D. all are correct
10. D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.
11. C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.
12. B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.
13. C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.
14. B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
15. A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

16. A. In spite of his bad cold, Trung went to the concert.
17. D. Although
18. A. Although
19. C. even though
19. D. When
20. B. although
21. A. even though
22. B. of the rain
23. D. Although
24. A. Despite being tired
25. B. the noise
26. B. even though
27. C. in spite of
28. A. Although

Exercise 2: Combine these sentences using: though, although, even though

1. Although Lion dancing is very popular in Viet Nam., my friend Anny does not enjoy it.
2. Bob always walks to work although he is living in the city.
3. Although My house is near the beach, I rarely go swimming.
4. Although My brother is working in Ha Noi, he comes home on every public holiday.
5. Although Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.
6 Although most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.
7. Although Nick used to smoke, he seems to be in good health.
8. I couldn’t sleep although I was tired.
9. Although Henry’s friend is a millionaire, he hates spending money.
10. We couldn’t get tickets although he queued for an hour.

Exercise 3: Rewrite the sentences, beginning with the words in parentheses:

1. Although she has plenty of money, she is very mean.
2. Though they have a car, they rarely use it.
3. Although he was innocent, he was sent to prison.
4. Even though he has a number of relatives living nearby, he never visits them
5. Even though she never takes any kind of exercise, she is quite fit and healthy.
6. Although the keyboard wasn’t working well, she tried to finish the letter
7. The forecast said it would rain although it turned out to be a beautiful day.
8. I’m no better even though I’ve taken the bill.
9. The traffic was bad though I arrived at the airport on time.
10. I didn’t get the job though I had all necessary qualifications.
11. We enjoyed the vacation although it rained a lot.
12. Though she felt sick, she went to work.
13. Even though I was really tired, I couldn’t sleep.
14. Although he is very rich, He isn’t happy.
15. She couldn’t answer the question though she is very intelligent.

Exercise 4: Rewrite the sentences with the word given.
1. In spite of having a very important job, he isn’t particularly well-paid.
2. Despite having never seen her before, I recognized her from a photograph.
3. In spite of the cold weather, she wasn’t wearing the coat.
4. Despite not liking them very much, we thought we’d better invite them to the party.
5. In spite of not speaking the language, I managed to make myself understand.
6. Despite the heat, the room wasn’t warm.
7. In spite of having met her twice before, I didn’t recognize her.
8. Despite having known each other a long time, we’re not very good friends.
9. In spite of Minh’s illness, he still came to the meeting.
10. Despite promising that he wouldn’t be late, he didn’t arrive until 9 o’clock.
11. Despite the low salary, he accepted the job.
12. Though they often quarrel, they remain the best of friends.
13. Although the weather was bad, they went out for dinner.
14. Even though he is old, he still leads an active life.
15. Though Ba worked hard, he failed the exam.
16. Although it rained heavily, we decided to go to see the match.
17. Despite their losing, the home team played very well.
18. In spite of the rain, I still went to school on time.
19. Despite being brilliant, she studies quite well.
20. Although not being brilliant, she studies quite well.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*