✅ Giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Hóa 12 Chương 1: Este – Lipit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Este ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Lipit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 2: Cacbohiđrat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Glucozơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 3: Amin, amino axit và protein ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Amin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Amino axit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Peptit và protein ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 4: Polime và vật liệu polime ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Đại cương về polime ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Vật liệu polime ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 5: Đại cương về kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Hợp kim ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Sự ăn mòn kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Điều chế kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Kim loại kiềm thổ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31: Sắt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 32: Hợp chất của sắt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 33: Hợp kim của sắt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 34: Crom và hợp chất của crom ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 41: Nhận biết một số chất khí ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Hóa 12 Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*