Luyện từ và câu: Phân rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

5/5 - (1 bình chọn)

Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Nhân hậu – Đoàn kết Tuần 3 trang 33 Tiếng Việt lớp 4

Câu 1 (trang 33 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) :

Tìm các từ :

a) Chứa tiếng ” hiền”

b) Chứa tiếng “ác”

Trả lời:

a) Chứa tiếng “hiền”: hiền từ, hiền hậu, hiền lương, hiền khô, hiền lành, hiền nhân, hiền triết, hiền tài, hiền thục, hiền minh, hiền sĩ, hiền dịu, dịu hiền

b) Chứa tiếng “ác”: ác bá, ác đức , ác nhân, ác chiến, ác độc, ác hại, ác hiểm, ác khẩu, ác liệt, ác miệng, ác ôn,…

Câu 2 (trang 33 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, đè nén, áp bức, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo

Trả lời:

+
Nhân hậuNhân ái, hiền hậu, phúc hậu, nhân từTàn ác, hung ác, độc ác, tàn bạo
Đoàn kếtCưu mang, che chở, đùm bọcĐèn nén, áp bức, chia rẽ

Câu 3 (trang 33 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn ( đất, cọp, bụt, chị em ruột ) điền vào ô trống để hoàn chỉnh các thành ngữ đã cho:

a) Hiền như …

b) Lành như …

c) Dữ như …

d) Thương nhau như …

Trả lời:

a) Hiền như Bụt

Hiền như đất

b) Lành như Bụt

Lành như Đất

c) Dữ như Cọp

d) Thương nhau như chị em ruột

Câu 4 (trang 34 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Em hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ dưới đây như thế nào ?

a) Môi hở răng lạnh

b) Máu chảy ruột mềm

c) Nhường cơm sẻ áo

d) Lá lành đùm lá rách

Trả lời:

a) “Môi hở răng lạnh”: nghĩa là anh em ruột thịt, bạn bè thân thuộc chí cốt phải thương yêu thương đùm bọc che chở cho nhau. Không quan tâm bao bọc cho nhau đến một lúc nào đó sẽ không tốt cho cả hai

b) “Máu chảy ruột mềm”: Nghĩa là trong anh em, người thân nếu người này gặp nạn thì người kia cảm thấy đau lòng (nếu là bạn bè chí cốt cũng cảm thấy như thế)

c) “Nhường cơm sẻ áo”: Nghĩa là thương yêu giúp đỡ chia sẻ cho nhau khi gặp hoạn nạn khó khăn

d) “Lá lành đùm lá rách”: Nghĩa là trong khó khăn, người có của ăn của để ; giàu có hơn cần giúp đỡ cưu mang bao bọc cho những người nghèo khó thể hiện tình nhân ái giữa người với người

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*