TRIẾT LÝ SỐNG BẰNG TIẾNG ANH

5/5 - (1 bình chọn)

⛱️ Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

⛱️ Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

🎈 Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…

🎈 Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…

🎯 When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me!

🎯 Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!

🌈 If you want to see a rainbow, you must go through the rain.

🌈 Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.

🎇 If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up.

🎇 Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy.

🎆 If I fail, I try again and again, and again.

🎆 Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa

NICK VUJICIC

💧 You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less.

💧 Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi.

⚡ Never say all you know. And never believe all you hear.

⚡ Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

☔ Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better.

☔ Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.

☂️ No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive.

☂️ Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.

🌈 Never ignore a person who cares for you Because one day you may realize you’ve lost the moon while counting the stars.

🌈 Đừng bao giờ bỏ lỡ những người quan tâm bạn thật lòng. Vì một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao.

🌀 Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke.

🌀 Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.

🌫️ Difficult roads often lead to beautiful destinations.

🌫️ Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.

🌧️ An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

🌧️ Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

🌤️ We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

🌤️Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

⛈️ Life is not fair – get used to it !

⛈️ Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.

⛅ When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

⛅ Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

☁️ There is enough in this world for everybody’s need, but not enough for certain people’s greed.

☁️ Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của một số người.

🌀 Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Be thankful for the hard times, they can only make you stronger.

🌀 Mỗi cuộc đấu tranh trong cuộc sống đã hình thành nên bạn của ngày hôm nay. Hãy cảm ơn những lúc khó khăn, vì chúng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Mỗi cuộc đấu tranh trong cuộc sống đã hình thành nên bạn của ngày hôm nay. Hãy cảm ơn những lúc khó khăn, vì chúng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn

Xem thêm bài viết:

Gia sư Tiếng Anh

🌅 If you don’t do wild things while you’re young, you will have nothing to smile about when you’re old.

🌅 Nếu bạn không thử làm vài thứ táo bạo ở tuổi thanh xuân, bạn sẽ chẳng có gì để nhớ đến và mỉm cười vào tuổi xế chiều.

🌅 Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

🌅 Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua, mà là học cách nhảy trong vũ bão.

Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua, mà là học cách nhảy trong vũ bão

🌄 Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning.

🌄 Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng về tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

Albert Einstein

🏝️ Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

🏝️ Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.

🏞️ Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things.

🏞️ Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra chúng là những điều thật sự lớn lao.

Robert Brault

🏖️ You’ll never be brave if you don’t get hurt.

🏖️ You’ll never learn if you don’t make mistakes.

🏖️ You’ll never be successful if you don’t encounter failure.

🏖️ Bạn sẽ không bao giờ trở nên dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương.

🏖️ Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được gì nếu bạn không mắc sai lầm.

🏖️ Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

🍮 There are two ways to get enough:

🍷 One is to continue to accumulate more and more,

🍷 The other to desire less.

🍮 Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ đầy

🍷 Một là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa

🍷 Cách còn lại là ham muốn ít đi.

G.K. Chesterton

🍭 Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.

🍭Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.

Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời

🥂 You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches.

🥂 Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai ghét đào.

Dita Von Teese

🌎 Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.

🌎 Không phải ai cũng sẽ trở thành một phần quan trọng trong tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua để dạy cho bạn những bài học ở đời.

🍹 If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.

🍹 Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

Albert Einstein

🍬 Life is really simple, but we insist on making it complicated.

🍬 Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

Confucius

🍵 Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.

🍵 Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

Steve Jobs

🍀 Life is too important to be taken seriously.

🍀 Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

Oscar Wilde

🌿 The heart, like the stomach, wants a varied diet.

🌿 Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

Gustave Flaubert

🌾 Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

🌾 Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

William James

🍇 Not how long, but how well you have lived is the main thing.

🍇 Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

Seneca

🍀 Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

🍀 Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Jose Luis Borges

🌷 There is no elevator to success — you have to take the stairs.

🌷 Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

Anonymous

🌲Believe you can and you’re halfway there.

🌲Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

T. Roosevelt

🌷 Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

🌷 Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

Albert Einstein

🌸 Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody.

🌸 Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

🍀 I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it.

🍀 Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

Maya Angelou

🌱 It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward.

🌱 Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Rocky Balboa, Rocky

🌻 If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

🌻 Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

African proverb

🍀 It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way.

🍀 Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

Anonymous

✅ Mark Twain

🌼 Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ―

🌼 Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

✅ J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

🌻 It does not do to dwell on dreams and forget to live.

🌻 Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

✅ Robert Frost

🌸 In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

🌸 Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

✅ Oscar Wilde

🌹 To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

🌹Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

✅ Narcotics Anonymous

🌺 Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

🌺 Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

🍀 You only live once, but if you do it right, once is enough.

🍀 Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

Mae West

☘️ Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

☘️ Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

Dr. Seuss

🎱 When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger.

🎱 Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.

If you cannot do great things, do small things in a great way.

Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan.

Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!

Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.

One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.

Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

Người bi quan phàn nàn về gió; người lạc quan hy vọng gió sẽ thay đổi; còn người sống thực tế thì sẽ đi điều chỉnh những cánh buồm.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Sống không phải là đi tìm kiếm chính mình. Mà sống là để tự hoàn thiện bản thân.

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm để theo đuổi chúng.

Problems are not stop signs, they are guidelines.

Những vấn đề nảy sinh không phải là dấu hiệu dừng lại, chúng là hướng dẫn để đi tiếp.

Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho ta hạnh phúc, họ là những người làm vườn quyến rũ để khiến cho tâm hồn chúng ta nở hoa.

The secret of success is getting started.

Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm ngay.

The journey of a thousand miles begins with one step.

Cuộc hành trình của một ngàn dặm cũng bắt đầu bằng một bước nhỏ nhoi.

eep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.

Hãy luôn hướng về ánh mặt trời – và bóng tối sẽ lùi về phía sau bạn.

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough

Nếu bạn không thể đơn giản hóa một vấn đề, nghĩa là bạn chưa hiểu đủ vấn đề đó.

Albert Einstein

Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow

Quay về hướng mặt trời và bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối Helen Keller

Life becomes harder for us when we live for others, but It also becomes richer and happier

Cuộc sống trở nên khó khăn với chúng ta khi sống cho người khác nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn

Albert Schweitzer

One the way to success , there is no trace of lazy men

Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng

A thousand-mile journey must begin with the first step

Hành trình vạn dặm khởi đầu từ bước chân đầu tiên

Khổng Tử

Never give up
Life is short
A thousand-mile journey must begin with the first step
A thousand-mile journey must begin with the first step

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*