✅ Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

ccomeMay i come in?
ddownMay i sit down?

Hướng dẫn dịch:

Tôi có thể vào được không?

Tôi có thể ngồi xuống được không?

2. Listen and write (Nghe và viết.)

Bài nghe:

1. come       2. down

Nội dung bài nghe:

1. May I come in?

2. Sit down, please.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có thể vào được không?

2. Vui lòng ngồi xuống.

3. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát ca).

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Come in and sit down

Hello, hello, Miss Minh Hien

May I come in and sit down?

Hello, hello. Yes, you can.

Come in, sit down and study

Open your book and read aloud:

ABC DE F G!

Hướng dẫn dịch:

Vào và ngồi xuống

Xin chào cô, xin chào cô, cô Minh Hiền.

Em có thể vào và ngồi xuống được không ạ?

Xin chào em, xin chào em. Vâng, em có thể.

Vào lớp, ngồi xuống và học.

Em hãy mở sách ra và đọc to:

A B C D E F G I

4. Read and match. (Đọc và nối).

1 – c: Open your book, please!

2 – e: Be quiet, please!

3 – b: May I ask a question, Mr Loc?

4 – d: May I write my name. Miss Hien?

5 – a: Don’t talk!

Hướng dẫn dịch:

1. Vui lòng mở sách ra!

2. Hãy im lặng nào!

3. Xin phép thầy Lộc cho em hỏi một câu hỏi ạ?

4. Em có thể viết tên của mình phải không cô Hiền?

5. Không nói chuyện! / Hãy trật tự!

5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết)

1. Sit down, please!

2. Don’t talk, please!

3. A: May I go out ?

B: Yes, you can.

4. A: May I stand up ?

B: No, you can’t.

Hướng dẫn dịch:

1.  Xin vui lòng ngồi xuống!    

2. Làm ơn không nói chuyện!    

3. A: Xin phép cô cho em ra ngoài ạ?

B: Được, em có thể đi.

4. A: Em có thể đứng lên không?

B: Không, em không thể.

6. Project (Dự án).

Viết và đặt những chỉ dẫn (mệnh lệnh) vào trong một cái hộp. Chọn và thực hành những chỉ dẫn (mệnh lệnh) đó.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*