Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3

5/5 - (1 bình chọn)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Bài nghe:

a)   Is your school big?

Yes, it is. 

b)   Is your classroom big?

No, it isn’t. It’s small.

Hướng dẫn dịch:

a)  Trường của bạn lớn phải không?

Vâng, đúng rồi.

b)  Lớp học của bọn lớn phải không?

Không, không lớn. Nó thì nhỏ.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Bài nghe:

a)  Is the school new?

Yes, it is.

b)  Is the gym big?

Yes, it is.

c)  Is the library old?

No, it isn’t. It’s new.

d)  Is the playground large?

No, it isn’t. It’s small.

Hướng dẫn dịch:

a)  Trường thì mới phải không?

Vâng, đúng rồi.

b)  Phòng tập thể dục thì lớn phải không?

Vâng, đúng rồi.

c)  Thư viện thì cũ phải không?

Không, không phải. Nó thì mới.

d) Sân chơi thì rộng lớn phải không?

Không, không phải. Nó thì nhỏ.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)  Is the classroom new?

No, it isn’t. It’s old.

b)  Is the library large?

Yes, it is.

c)  Is the gym big?

No, it isn’t. It’s small.

d)  Is the computer room large?

Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

a)  Phòng học thì mới phải không?

Không, không phải. Nó thì cũ.

b)  Thư viện thì rộng lớn phải không?

Vâng, đúng rồi.

c)  Phòng tập thể dục thì lớn phải không?

Không, không phải. Nó thì nhỏ.

d)  Phòng vi tính rộng lớn phải không?

Vâng, đúng rồi.

4. Listen and number. (Nghe và đánh số).

Bài nghe:

a. 3b. 1c. 4d. 2

Nội dung bài nghe:

1. Tom: Is your school new?

Linda:No, it isn’t. It’s old.

2. Tom: Is the library big?

Linda:Yes, it is.

3. Tom:Is your classroom big?

Linda:No, it isn’t. It’s small.

4. Tom:Is the school gym large?

Linda:Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

1. Tom:Trường học của bạn có mới không?

Linda:Không, không phải vậy. Nó cũ.

2. Tom:Thư viện có lớn không?

Linda:Vâng, đúng vậy.

3. Tom:Lớp học của bạn có rộng lớn không?

Linda:Không, không phải vậy. Nó nhỏ.

4. Tom:Phòng tập thể dục của trường học có lớn không?

Linda:Vâng, đúng vậy.

5. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).

1. The classroom is big.

2. The computer room is small.

3. The library is new.

4. The gym is big.

Hướng dẫn dịch:

Nhìn vào ngôi trường của tôi. Ngôi trường thật đẹp. Đó là phòng học của tôi. Nó thì lớn Và đó là phòng vi tính. Phòng tính mới nhưng nhỏ. Nhìn vào thư viện. Thư viện thì rộng lớn và mới. Và nhìn vào phòng tập thể dục. Nó thì lớn nhưng mà cũ.

6. Write about your school. (Viết về ngôi trường của bạn).

Hi, my name is Ha Phuong. This is my school. Its name is Le Quy Don Primary school. It is very big. That is my classroom. It is beautiful. And that is the computer room. It is new and modem The gym is small but beautiful. The library is big but old. I love my school.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tên mình là Hà Phương. Đây là trường của mình. Tên của nó là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Nó rất lớn. Kia là lớp của mình. Nó đẹp. Và đó là phòng vi tính. Nó mới và hiện đại. Phòng tập thể dục nhỏ nhưng đẹp. Thư viện thì lớn nhưng cũ.  Mình yêu trường của mình.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*