Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

5/5 - (1 bình chọn)

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Bài nghe:

ggymThe gym is old
llookLook at the school

Hướng dẫn dịch:

Phòng tập thể dục cũ kĩ.

Nhìn vào trường.

2. Listen and write. (Nhìn và viết).

Bài nghe:

1. gym       2. look

Nội dung bài nghe:

1. The school gym is large.

2. Look at the library.

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng tập thể dục trường học lớn.

2. Nhìn vào thư viện.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Bài nghe:

Is your school new?

Is your school new?

Is your school big?

Is your classroom large?

Is the playground small?

Yes, it is. It’s new

No, it isn’t. It’s small.

No, it isn’t. It’s large.

Hướng dẫn dịch:

Trường của bạn mới phải không?

Trường của bạn mới phải không?

Trường của bạn lớn phải không?

Lớp của bạn rộng lớn phải không?

Sân chơi thì nhỏ phải không?

Vâng. Nó lớn.

Không. Nó nhỏ.

Không. Nó rộng lớn.

4. Read and match. (Đọc và nối).

1 – d: Is that your school?

Yes, it is.

2 – c: Is the library big?

No, it isn’t. It’s small.

3 – a: Is the music room new?

No, it isn’t. It’s old.

4 – b: This is my school.

Wow! It’s very nice.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó có phải là trường của bạn không?

Vâng, đúng vậy.

2. Thư viện có lớn không?

Không, không phải. Nó nhỏ.

3. Phòng âm nhạc có mới không?

Không, không phải. Nó cũ rồi.

4. Đây là trường của tôi.

Wow! Nó rất đẹp.

5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành đoạn văn).

(1) playground(2) it(3) gym
(4) classroom(5) nice

Hướng dẫn dịch:

Đây là trường của tôi. Nó mới và đẹp. Sân trường khá rộng rãi. Tôi chơi và trò chuyện với bạn bè ở đây. Đó là thư viện. Thư viện thì cũ nhưng rộng rãi. Phòng tập thể dục thì mới nhưng nhỏ. Tôi tập thể dục ở đó. Và đây là lớp học của tôi. Nó rộng rãi và rất đẹp.

6. Project. (Dự án.)

Viết tên của những phòng trong trường của em. Nói cho bạn em biết về chúng.

– Gym (phòng tập thể dục)

– Library (thư viện)

– Computer room (phòng vi tính)

– Classroom (lớp học)

Giáo viên có thể hướng dẫn cho các em chơi trò chơi sau:

Slap the Board (Đập tay lên bảng)

Dán những bức tranh về các phòng trong trường lên bảng.

Gọi 2 đội, mỗi đội gồm 4 học sinh lên bảng.

Sau đó cô giáo sẽ đọc to câu có tên phòng trong trường. Ví dụ “This is the gym” (Đây là phòng thể dục). Lúc này nhiệm vụ của mỗi học sinh trong nhóm là phải chạy nhanh đến bức tranh có từ đó và “đập” lên từ đó. Cuối cùng đội nào có số lần “đập” vào tên các phòng có trong trường học đúng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*