Không có ảnh

Các môn AP

28 Tháng Ba, 2023 giasutamtaiduc 0

Bài thi Advanced Placement Nội dung thi Các môn học đầu tiên của chương trình AP bao gồm: Toán học, Vật Lý Hoá học Sinh […]

Không có ảnh

Vertex Formula

3 Tháng Ba, 2023 giasutamtaiduc 0

In Mathematics, the vertex formula helps to find the vertex coordinate of a parabola, when the graph crosses its axes of symmetry. Generally, the vertex […]

Không có ảnh

Unit Vector Formula

2 Tháng Ba, 2023 giasutamtaiduc 0

Unit Vector Vectors are geometric entities that have magnitude and direction. Vectors have a starting point and a terminal point which represents the final position […]