Bài 40: Góc vuông, góc không vuông

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 40: GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 49, 50 – Bài 40: Góc vuông, góc không vuông

Bài 1 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu):

Góc vuông có đỉnh E, cạnh EA và ED.

Góc vuông có đỉnh A, cạnh AE và AB.

Bài 2 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Dùng ê ke để vẽ góc vuông có:

a) Đỉnh O; cạnh OA , OB

b) Đỉnh M, cạnh MP ; MQ

Lời giải:

a) Đỉnh O; cạnh OA , OB

Bài 3 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu:

Lời giải:

a) Các góc vuông: Đỉnh O, cạnh OP, OQ.

                  Đỉnh A, cạnh AB , AC

                  Đỉnh I, cạnh IH , IK.

b) Các góc không vuông: Đỉnh là T; cạnh TR, TS.

                  Đỉnh là M; cạnh MN, MP.

                  Đỉnh là D; cạnh DE, DG.

Bài 4 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Trong hình tứ giác ABCD có:

Lời giải:

a) Các góc vuông là:

Đỉnh B, cạnh BA; BC.

Đỉnh D; cạnh DA, DC.

b) Các góc không vuông là:

Đỉnh A; cạnh AB, AD.

Đỉnh C; cạnh CD, CB.

Bài 5 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trước câu trả lời đúng

Số góc vuông trong hình bên là:

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

Lời giải:

Số góc vuông trong hình bên là: 4

Chọn đáp án D

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*