✅ Bài 41: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng êke ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 41: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG ÊKE

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 50, 51 – Bài 41: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài 1 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Dùng ê ke để vẽ góc vuông có:

a) Đỉnh O, cạnh OA, OB

b) Đỉnh M; cạnh MP, MQ

Lời giải:

a) Đỉnh O, cạnh OA, OB

Bài 2 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số? ( Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông trong mỗi hình)

Bài 3 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Nối hai miếng bìa để ghép thành một góc vuông:

Bài 4 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Thực hành: Gấp tờ giấy theo hình sau để được góc vuông

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*