✅ Bài 42: Đề – ca – mét. Héc – tô – mét ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 42: ĐỀ – CA – MÉT. HÉC – TÔ – MÉT

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 51, 52 – Bài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Bài 1 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

1hm = …..m           1m = …..cm

1hm = …..dam       1m = …..dm

1dam = …..m         1dm = …..cm

1km = …..m           1cm = …..mm

Lời giải:

1hm = 100m           1m = 100cm

1hm = 100dam       1m = 10dm

1dam = 10m           1dm = 10cm

1km = 1000m         1cm = 10mm

Bài 2 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 2dam = 20m       5hm = 500m

         6dam = …..m       3hm = …..m

         8dam = …..m       7hm = …..m

         4dam = …..m       9hm = …..m

Lời giải:

6dam = 60m           3hm = 300m

8dam = 80m           7hm = 700m

4dam = 40m           9hm = 900m

Bài 3 trang 52 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 9dam + 4dam = 13dam        18hm – 6hm = 12hm

      6 dam + 15dam = …..dam       16hm – 9hm = …..hm

      52dam + 37dam = …..dam       76dam – 25dam = …..dam

      48dam + 23dam = …..dam       63hm – 18hm = …..hm

Lời giải:

      6 dam + 15dam = 21dam       16hm – 9hm = 7hm

      52dam + 37dam = 89dam       76dam – 25dam = 51 dam

      48dam + 23dam = 71dam       63hm – 18hm = 45hm

Bài 4 trang 52 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một cuộn dây thừng dài 2dam. Một cuộn dây ni lông dài gấp 4 lần cuộn dây thừng. Hỏi cuộn dây ni lông dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Cuộn dây ni lông dài là:

      2 x 4 = 8 (dam)

8dam = 80m

Đáp số: 80m

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*