✅ Bài 48: Bài toán giải bằng hai phép tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 48: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 58 – Bài 48: Bài toán giải bằng hai phép toán

Bài 1 trang 58 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt

Lời giải:

Số quyển sách có trong ngăn dưới là:

      32 – 4 = 28 (quyển)

Số quyển sách có trong hai ngăn là:

      32 + 28 = 60 (quyển)

Đáp số: 60 quyển

Bài 2 trang 58 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đàn gà có 2 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Lời giải:

Số con gà mái là:

     27 – 15 = 42 (con)

Đàn gà có số con là:

     42 + 27 = 69 (con)

Đáp số: 69 con.

Bài 3 trang 58 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Lời giải:

Bài toán:

Lớp 3A có 28 học sinh, số học sinh lớp 3B nhiều hơn số học sinh lớp 3A là 3 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Lớp 3B có số học sinh là:

       28 + 3 = 31 (học sinh)

Số học sinh có trong hai lớp là:

       31 + 28 =59 (học sinh)

Đáp số: 59 học sinh.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*