✅ Bài 49: Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 49: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (TIẾP THEO)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 59 – Bài 49: Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)

Bài 1 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

Buổi sáng bán được : 26kg đường

Buổi chiều bán gấp đôi buổi sáng

Cả hai buổi bán : … kg đường?

Lời giải:

Số ki-lô-gam đường bán trong buổi chiều là:

      26 x 2 = 52 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán trong cả hai buổi là:

      26 + 52 = 78 (kg)

Đáp số: 78 kg

Bài 2 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện dài 18km, quãng đường từ chợ huyện về nhà bằng 1/3 quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện. Hỏi quãng đường từ bưu điện về nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Tóm tắt

Lời giải:

Quãng đường tự chợ huyện về nhà là:

      18 : 3 = 6 (km)

Quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà là:

      18 + 6 = 24 (km)

Đáp số: 24km

Bài 3 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*