✅ Bài 50: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 50: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 60 – Bài 50: Luyện tập

Bài 1 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả?

Lời giải:

Hai lần người đó bán được số trứng là:

       12 + 18 = 30 (quả)

Số trứng còn lại là:

       50 – 30 = 20 ( quả)

Đáp số: 20 quả

Bài 2 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một thùng có 42l dầu, đã lấy đi  số dầu đó. Hỏi thùng dầu còn lại bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Lời giải:

Số lít dầu lấy ra là:

       42 : 7 = 6 (l)

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

       42 – 6 = 36 (l)

Đáp số: 36l

Bài 3 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Lời giải:

Bài toán:

Có một đàn gà, trong đó có 14 con gà trống và số gà mái gấp 4 lần gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải

Số con gà mái là:

       14 x 4 = 56 (con)

Tổng số gà có trong đàn đó là:

       56 + 14 = 70 (con)

Đáp số: 70 con.

Bài 4 trang 60 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính (theo mẫu):

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19 13 x 2 = 26

26 + 19 = 45

Gâp 24 lên 4 lần rồi bớt 47 …………..

…………….

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28 …………..

……………

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2 …………..

……………

Lời giải:

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19 13 x 2 = 26

26 + 19 = 45

Gâp 24 lên 4 lần rồi bớt 47 24 x 4 = 96

96 – 47 = 49

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28 35 : 7 = 5

5 + 28 = 33

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2 48 : 6 = 8

8 – 2 = 6

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*