✅ Bài 51: Bảng nhân 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 51: BẢNG NHÂN 8

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 61 – Bài 51: Bảng nhân 8

Bài 1 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính…..

8 x 1 = …..       8 x 3 = …..      8 x 5 = …..       8 x 7 = …..       8 x 9 = …..

8 x 2 = …..       8 x 4 = …..      8 x 6 = …..       8 x 8 = …..       8 x 10 = …..

Lời giải:

8 x 1 = 8       8 x 3 = 24       8 x 5 = 40       8 x 7 = 56       8 x 9 = 72

8 x 2 = 16       8 x 4 = 32       8 x 6 = 48       8 x 8 = 64       8 x 10 = 80

Bài 2 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Lời giải:

Số bánh có trong 7 hộp là:

     8 x 7 = 56 (cái)

Đáp số: 56 cái

Bài 3 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 8 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn?

Lời giải:

Lớp 3A có số bạn là:

     8 x 3 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn

Bài 4 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

 8 + 8 = …..        32 + 8 = …..       56 + 8 = …..

16 + 8 = …..        40 + 8 = …..       64 + 8 = …..

24 + 8 = …..        48 + 8 = …..       72 + 8 = …..

Lời giải:

 8 + 8 = 16        32 + 8 = 40       56 + 8 = 64

16 + 8 = 24       40 + 8 = 48       64 + 8 = 72

24 + 8 = 32        48 + 8 = 56       72 + 8 = 80

Bài 5 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*