Bài 56: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 56: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 66 – Bài 56: Luyện tập

Bài 1 trang 66 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Số?

a) Sợi dây 32m dài gấp ….. lần sợi dây 4m.

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp ….. lần bao gạo kg.

Lời giải:

a) Sợi dây 32m dài gấp 8 lần sợi dây 4m.

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp 5 lần bao gạo kg.

Bài 2 trang 66 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đàn gà có 7 con gà trống và 56 con gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Tóm tắt

Lời giải:

Số gà mái gấp số gà trống số lần là:

       56 : 7 = 8 (lần)

Đáp số: 8 lần.

Bài 3 trang 66 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 136kg rau, ở thửa thứ hai nhiều gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi ở cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Tóm tắt

Lời giải:

Số ki-lô-gam rau thu được ở thửa thứ hai là:

       136 x 2 = 272 (kg)

Tổng số rau thu được cả hai thửa ruộng là:

       136 + 272 = 408 (kg)

Đáp số: 408kg

Bài 4 trang 66 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số lớn121235304249
Số bé425367
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?8
Số lớn gấp mấy lần số bé?3

Lời giải:

Số lớn121235304249
Số bé425367
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?8103023642
Số lớn gấp mấy lần số bé?3671077

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*