✅ Bài 9: Ôn tập các bảng chia ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 9: ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 11 – Bài 9: Ôn tập các bảng chia

Bài 1 trang 11 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

a) 2 x 6 = ……              3 x 7 = ……

12 : 2 = ……              21 : 3 = ……

12 : 6 = ……              21 : 7 = ……

4 x 8 = ……              5 x 9 = ……

32 : 4 = ……              45 : 5 = ……

32 : 8 = ……              45 : 9 = ……

b) 600 : 3 = ……        800 : 4 = ……        400 : 2 = ……

600 : 2 = ……        800 : 2 = ……        500 : 5 = ……

Lời giải:

a) 2 x 6 = 12              3 x 7 = 21

12 : 2 = 6              21 : 3 = 7

12 : 6 = 2              21 : 7 = 3

4 x 8 = 32              5 x 9 = 45

32 : 4 = 8              45 : 5 = 9

32 : 8 = 4              45 : 9 = 5

b) 600 : 3 = 200        800 : 4 = 200        400 : 2 = 200

600 : 2 = 300        800 : 2 = 400        500 : 5 = 100

Bài 2 trang 11 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 20 cái bánh được xếp vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh?

Lời giải:

Mỗi hộp cos số cái bánh là:

20 : 5 = 4 ( cái)

Đáp số: 4 cái

Bài 3 trang 11 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Cứ 4 ghế xếp vào một bàn ăn. Hỏi 32 cái ghế thì xếp đủ được mấy bàn ăn?

Lời giải:

Số bàn ăn là:

32 : 4 = 8 ( bàn)

Đáp số: 8 bàn

Bài 4 trang 11 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Nối phép tính đúng với kết quả đúng

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*