Giới Thiệu Tổng Quan Về Địa Danh Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Bằng Tiếng Anh

5/5 - (2 bình chọn)

Diện tích (km²): 

Long An: 4.495; 

Đồng Tháp: 3.378,8; 

An Giang: 3.5367; 

Tiền Giang: 2.509,3; 

Vĩnh Long: 1.520,2; 

Bến Tre: 2.359,8; 

Kiên Giang: 6.348,5; 

TP. Cần Thơ: 1.408,9; 

Hậu Giang: 1.602,4; 

Trà Vinh: 2.341 ,2; 

Sóc Trăng: 3.311,6; 

Bac Liêu: 2.4687; 

Cà Mau: 5.294,9 

Dân số (2014- người): 

Long An: 1.477.300; 

Đồng Tháp: 1.681.300; 

An Giang: 2.155.800; 

Tiền Giang: 1.716.100; 

Vĩnh Long: 1.041.500; 

Bến Tre: 1.262.200;

Kiên Giang: 1.745.500;

TP. Cần Thơ: 1.238.300; 

Hậu Giang: 768.400; 

Trà Vinh: 1.029.300; 

Sóc Trăng: 1.307.700; 

Bạc Liêu: 877.900; 

Cà Mau: 1.216.400 

Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Chăm 

Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vùng đất trũng với hàng nghìn kênh rạch chằng chịt, được bồi đắp bởi phù sa sông Cửu Long. đất đai màu mỡ, thích hợp cho trồng lúa nước và cây ăn quả. Đây là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam. 

Đồng bằng sông Cửu Long quanh năm chan hòa ánh nắng. Nơi đây có những tràm chim, vườn cò, với vô số chim muông (VQG Tràm Chim Đồng Tháp, sân chim Vàm Hồ Bến Tre) và vườn cây trái bạt ngàn, trĩu quả (làng cây trái Cái Mơn Bến Tre), nơi có những phiên chợ nổi nhộn nhịp vào mỗi buổi sớm (Cái Răng – Cần Thơ, Phụng Hiệp Hậu Giang). Vùng đất này còn hấp dẫn du khách bởi các cù lao ở giữa sông Mê Kông (cồn Phụng, cồn Quy, cồn Óc, cồn Tiên Bến Tre; cồn Mỹ Phước Sóc Trăng; cồn Thới Sơn Tiền Giang). 

Đồng bằng sông Cửu Long còn là nơi in đậm tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm với nhiều lễ hội dân gian truyền thống và tính cách hiền hòa, hiếu khách đặc trưng của người dân phương Nam. Du khách đến đây được thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại hay cải lương loại hình nghệ thuật sân khấu đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long. Ngoài ra, nhiều làn điệu dân ca khác cũng bắt nguồn từ đây như các điệu lý, bản nhạc, điệu múa của người Khmer. 

Đồng bằng sông Cửu Long với những thế mạnh và đặc trưng riêng là một trong những nơi phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng của cả nước. 

The Mekong Delta. Giới Thiệu Khái Quát Về Địa Danh Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Bằng Tiếng Anh

Area (sq.km): Long An: 4,495; 

Dong Thap: 3,378.8; 

An Giang: 3,5367; 

Tien Giang: 2,5093; 

Vinh Long: 1,520.2; 

Ben Tre: 2,359.8; 

Kien Giang: 6,3485; 

Can Tho City: 1,408.9; 

Hau Giang: 1,602.4; 

Tra Vinh: 2,341.2; 

Soc Trang: 3,3116; 

Bac Lieu: 2,468.7; 

Ca Mau: 5,2949 

Population (2014): 

Long An: 1,477,300; 

Dong Thap: 1,681,300; 

An Giang: 2,155,800; 

Tien Giang: 1,716,100; 

Vinh Long: 1,041,500; 

Ben Tre: 1,262,200; 

Kien Giang: 1,745,500; 

Can Tho City: 1,238,300; 

Hau Giang: 768,400; 

Tra Vinh: 1,029,300; 

Soc Trang: 1,307,700; 

Bac Lieu: 877,900; 

Ca Mau: 1,216,400 

Ethnic groups: Viet (Kinh), Khmer, Hoa, Cham 

The Mekong Delta is located in the lowland with thousands of canals and arroyos densely criss-crossing and formed by alluvium of the Mekong River. Its fertile soil is very favourable to aquatic rice and fruit-trees planting. Bathed in the sun all year long, the delta is the rỉchest granary of Viet Nam. 

The delta is home to many birds sanctuaries (Tram Chim National Park Dong Thap Province, Vam Ho Bird Sanctuary Ben Tre Province), crowded floating markets in every mornings (Cai Rang Can Tho City, Phung Hiep Hau Giang Province), and fruit orchards are countless on the numerous islets of the Mekong River (islets ot Phung, Quy, Oc, Tien Ben Tre Province; Thoi Son islet Tien Giang Province). The Mekong Delta is also imbued with cultural identity of the ethnic groups of Kinh, Hoa, Khmer, Cham by traditional folk festivals and gentle, hospitable characteristics of the Southern people. 

The visitors can also appreciate the art of Don ca tai tu Music and Song in the South of Viet Nam Intangible Cultural Heritage of Humanity or Cai luong known as reformed Opera, a typical stage art performance of the Mekong Delta. Besides, folk songs and traditional music also originated from here such as the chants, songs and dances of the Khmer. 

With its own strengths and unique, the Mekong Delta is one of idea! places for ecotourism and community-base tourism development in the country. 

Văn mẫu Tiếng Anh lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIA SƯ TIẾNG ANH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🌍 GIA SƯ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*