Viết Một Đoạn Văn Ngắn giới Thiệu Về Tà Áo Dài Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)

Ao Dai the a traditional dress of Vietnam. It is one of the symbols of Vietnam. When one hears about Vietnam, the word “Ao Dai” will most probably be mentioned.

Ao Dai những chiếc váy truyền thống của Việt Nam. Đây là một trong những biểu tượng của Việt Nam. Khi người ta nghe về Việt Nam, từ “Ao Dai” chắc chắn sẽ được nhắc đến đầu tiên.

Early versions of the “Ao Dai” date back to 1744 when Lord Vu Vuong of the Nguyen Dynasty decided both men and women should wear an outfit of pants and a gown that buttoned down the front. What wasn’t, until 1930 that “Ao Dai” appear similar to what it looks today. Now, Men wear it less, generally only on ceremonial occasions such as weddings or funerals. During the 1950s two tailors in Saigon started producing “Ao Dai” with raglan sleeves. This creates a diagonal seam running from the collar to the underarm. This style is still preferred today“Ao Dai” is made individually to fit each customer’s shape to create the most flattering look.

Phiên bản đầu tiên của “Áo Dài” ngày trở lại năm 1744 khi Chúa Vũ Vương của triều đại nhà Nguyễn đã quyết định cả nam giới và phụ nữ nên mặc một bộ trang phục quần và áo choàng cài nút xuống phía trước. Mãi cho đến năm 1930 “Áo Dài” xuất hiện tương tự như những gì nó trông ngày hôm nay. Ngày nay, đàn ông mặc nó ít thường xuyên hơn, thường chỉ vào những dịp lễ như đám cưới. Trong những năm 1950 hai thợ may ở Sài Gòn bắt đầu sản xuất “Áo Dài” với tay áo lửng. Điều này tạo ra một đường may chéo chạy từ cổ đến nách. Phong cách này được ưa thích hiện nay vẫn “Ao Dai” được làm riêng để phù hợp với hình dạng của từng khách hàng để tạo ra những cái nhìn đẹp nhất.

Its body-hugging top flows over wide trousers that brush the floor. The pants should reach the soles of the feet and flow along the floor. Comfortability is always taken into account for fashions and beauty. Tailors must be skills so as to ensure the wearer has freedom of movement. Despite it being a long robe, “Ao Dai” is cool to wear. Synthetic or silk fabrics are best to use because they do not crush and dry quickly. For this reason “Ao Dai” is a practical uniform for daily wear.

Thân áo che lấy quần và chạm sàn nhà. Quần cũng phải che ngón chân và chạm sàn nhà. Sự thoải mái luôn được ưu tiên thời trang và làm đẹp. Thợ may phải có những kỹ năng để đảm bảo cho người mặc có thể di chuyển tự do. Mặc dù nó là một chiếc áo choàng dài, “Áo Dài” khá thoải mái để mặc. Vải tổng hợp hoặc lụa là tốt nhất để sử dụng vì chúng không bị nhàu và hanh khô. Vì lý do này “Ao Dai” là một bộ đồng phục thiết thực cho các mặc hàng ngày.

Viết Một Đoạn Văn Ngắn giới Thiệu Về Tà Áo Dài Việt Nam Bằng  Tiếng Anh.

The color can show the wearer’s age and status. Young girls wear pure white, fully-lined outfits symbolizing their purity. Older but unmarried girls move into soft pastel shades. Only married women wear “Ao Dai” in strong, rich colors, usually over white or black pants. “Ao Dai” is rarely seen in places where manual work is practiced. In the nineties the Ao dai become popular again. It has become standard and common attire for female students as well and staff at offices and hotels.

Các màu sắc có thể hiển thị độ tuổi và địa vị của người mặc. Cô gái trẻ mặc trang phục màu trắng tinh khiết tượng trưng cho sự tinh khôi của họ. Cô gái lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình chuyển sang màu hồng mềm mại. Chỉ có phụ nữ đã lập gia đình mặc ái dài màu tối, thường là trên quần màu trắng hoặc đen. Áo dài là hiếm thấy ở những nơi làm việc thủ công. Trong những năm chín mươi, Áo dài trở nên phổ biến một lần nữa. Nó đã trở thành tiêu chuẩn và trang phục phổ biến cho học sinh nữ như là tốt và nhân viên tại các văn phòng và khách sạn.

Ao dai nowadays is very popular with different designs and colors. “Ao Dai” has become the most preferred dress for formal occasions and traditionally ceremonies. Today, “Ao Dai” has been modified. Its length is cut shorter usually just below the knee. Variations in the neck, between boat and mandarin style, are common. Access to new fabrics have made for some interesting design most visitors to Vietnam admire local tailors’ skills when making ao dai. It is hard to think of a more elegant, demure and charming outfit, that suits Vietnamese women of different ages, than Ao Dai.

Áo dài hiện nay là rất phổ biến với thiết kế khác nhau và màu sắc. Áo dài đã trở thành trang phục ưa thích nhất cho những dịp trang trọng theo truyền thống và nghi lễ. Hôm nay, Áo dài đã được sửa đổi. Chiều dài của nó được cắt ngắn hơn thường ngày dưới đầu gối. Biến thể ở cổ khá phổ biến. Ứng dụng một số mẫu vải mới đã làm cho một số thiết kế thú vị nhất Việt Nam cho phép khách thăm quan được chiêm ngưỡng kỹ năng của thợ may địa phương khi may áo dài. Thật khó để nghĩ ra một bộ trang phục thanh lịch, kín đáo và duyên dáng, phù hợp với phụ nữ Việt Nam ở các độ tuổi khác nhau, hơn Áo Dài.

Văn mẫu Tiếng Anh lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIA SƯ TIẾNG ANH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*