Vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 2

Đánh giá bài viết post

Mục Lục

Giải vở bài tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2

Bài 84: op ap

Bài 85: ăp âp

Bài 84: op ap
Bài 85 ăp âp
Bài 85 ăp âp 1

Bài 86: ôp ơp

Bài 86 ôp ơp

Bài 87: ep êp

Bài 87 ep êp

Bài 88: ip up

Bài 88 ip up

Bài 89: iêp ươp

Bài 89 iêp ươp

Bài 90: Ôn tập

Bài 90 Ôn tập

Bài 91: oa oe

Bài 91 oa oe
Bài 91 oa oe 1

Bài 92: oai oay

Bài 92 oai oay

Bài 93: oan oăn

Bài 93 oan oăn

Bài 94: oang oăng

Bài 94 oang oăng
Bài 94 oang oăng 1

Bài 95: oanh oach

Bài 95 oanh oach

Bài 96: oat oăt

Bài 96 oat oăt

Bài 97: Ôn tập

Bài 97 Ôn tập
Bài 97 Ôn tập 1

Bài 98: uê uy

Bài 98 uê uy

Bài 99: uơ uya

Bài 99 uơ uya

Bài 100: uân uyên

Bài 100 uân uyên
Bài 100 uân uyên 1

Bài 101: uât uyêt

Bài 101 uât uyêt

Bài 102: uynh uych

Bài 102 uynh uych

Bài 103: Ôn tập

Bài 103 Ôn tập
Bài 103 Ôn tập 1

LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Tập đọc: Trường em

tập đọc Trường em

Chính tả

Chính tả

Tập đọc: Tặng cháu

Tập đọc Tặng cháu
Tập đọc Tặng cháu 1

Chính tả

Chính tả 1

Tập đọc: Cái nhãn vở

Tập đọc Cái nhãn vở
Tập đọc Cái nhãn vở 1

Tập đọc: Bàn tay mẹ

Tập đọc Bàn tay mẹ

Chính tả

Chính tả 2

Tập đọc: Cái Bống

Tập đọc Cái Bống
Chính tả 3

Tập đọc: Vẽ ngựa

Tập đọc Vẽ ngựa

Tập đọc; Hoa ngọc lan

Tập đọc Hoa ngọc lan
Tập đọc Hoa ngọc lan 1
Chính tả 4

Tập đọc: Ai dậy sớm

Tập đọc Ai dậy sớm
Chính tả 5

Tập đọc: Mưu chú sẻ

Tập đọc Mưu chú sẻ

Tập đọc: Mẹ và cô

Tập đọc Mẹ và cô
Chính tả 6

Tập đọc: Quyển vở của em

Tập đọc Quyển vở của em
Chính tả 7

Tập đọc: Con quạ thông minh

Tập đọc Con quạ thông minh
Tập đọc Con quạ thông minh 2

Tập đọc: Ngôi nhà

Tập đọc Ngôi nhà
Chính tả 8

Tập đọc: Quà của bố

Tập đọc Quà của bố
Chính tả 9

Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về

Tập đọc Vì bây giờ mẹ mới về

Tập đọc: Đầm sen

Tập đọc Đầm sen
Chính tả 10

Tập đọc: Mời vào

Tập đọc Mời vào
Chính tả 11

Tập đọc: Chú công

Tập đọc Chú công
Tập đọc Chú công 1

Tập đọc Chuyện ở lớp

Tập đọc Chuyện ở lớp
Chính tả 12
Chính tả 13

Tập đọc Mèo con đi học

Tập đọc Mèo con đi học
Chính tả 14
Chính tả 15

Tập đọc: Người bạn tốt

Tập đọc Người bạn tốt
Tập đọc Người bạn tốt 1

Tập đọc Ngưỡng cửa

Tập đọc Ngưỡng cửa
Chính tả 16
Chính tả 17

Tập đọc: Kể cho bé nghe

Tập đọc Kể cho bé nghe
Chính tả 18

Tập đọc: Hai chị em

Tập đọc Hai chị em
Tập đọc Hai chị em 1

Tập đọc Hồ gươm

Tập đọc Hồ gươm
Chính tả 19

Tập đọc: Lũy tre

Tập đọc Lũy tre
Chính tả 20

Tập đọc: Sau cơn mưa

Tập đọc Sau cơn mưa

Tập đọc Cây bàng

Tập đọc Cây bàng
Chính tả 21
Chính tả 21 1

Tập đọc Đi học

Tập đọc Đi học
Tập đọc Đi học 1
Chính tả 22
Chính tả 22 1
Tập đọc Nói dối hại thân

Tập đọc Bác đưa thư

Tập đọc Bác đưa thư
Tập đọc Bác đưa thư 1
Chính tả 23
Chính tả 23 1

Tập đọc Làm anh

Tập đọc Làm anh
Chính tả 24
Chính tả 24 1

Tập đọc Người trồng na

Tập đọc Người trồng na

Tập đọc Anh hùng biển cả

Tập đọc Anh hùng biển cả

Chính tả 25

Chính tả 26
Chính tả 26 1

Tập đọc Ò… ó… o

Tập đọc Ò... ó... o
Tập đọc Ò... ó... o 1
Chính tả 27

Tập đọc Không nên phá tổ chim

Tập đọc Không nên phá tổ chim

Tập đọc Sáng nay

Tập đọc Sáng nay
Tập đọc Sáng nay 1
Chính tả 28

Tập đọc Con chuột huênh hoanh

Tập đọc Con chuột huênh hoanh
Tập đọc Con chuột huênh hoanh 1
Chính tả 29

Tập đọc Lăng Bác

Tập đọc Lăng Bác
Tập đọc Lăng Bác 1
Chính tả 30

Tập đọc Gửi lời chào lớp một

Tập đọc Gửi lời chào lớp một
Chính tả 31

Tập đọc Hai cậu bé và hai người bố

Tập đọc Hai cậu bé và hai người bố
Chính tả 32
Chính tả 33

Tập đọc Mùa thu ở vùng cao

Tập đọc Mùa thu ở vùng cao
Chính tả 34

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*