15 Đề thi Tin Học lớp 4 học kì 1 (Có đáp án)

4.4/5 - (23 bình chọn)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Mục Lục

Đề 1 thi chất lượng Học kì 1

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm/câu)

Câu 1: Trong phần mềm soạn thảo Word, em sử dụng phím Shift để:

A. Gõ chữ in hoa

B. Gõ kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu

C. Xóa kí tự

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Bộ phận nào sau đây giúp em đưa “thông tin vào” để máy tính xử lí theo chỉ dẫn của chương trình?

A. Thân máy

B. Màn hình

C. Máy in

D. Bàn phím và chuột

Câu 3: Các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính là:

A. Máy in, loa, chuột

B. Thân máy, màn hình, bàn phím, chuột

C. Màn hình, máy in, chuột

D. Thân máy, chuột, loa, máy in

Câu 4: Để vẽ hình chữ nhật, em sử dụng công cụ nào sau đây:

Câu 5: Trong các thiết bị lưu trữ sau đây, thiết bị lưu trữ nào là quan trọng nhất?

A. Thẻ nhớ     B. Đĩa cứng

C. Đĩa CD     D. USB

Câu 6: Để thoát khỏi phần mềm Mario, tại màn hình chính, em sẽ:

A. Nhấn phím ESC trên bàn phím

B. Nhấn phím Shift trên bàn phím

C. Nháy chuột vào File → chọn Quit

D. Nhấn phím Enter trên bàn phím

Câu 7: Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Phím Shift     B. Phím Alt

C. Phím Ctrl    D. Phím Caps Lock

Câu 8: Máy tính điện tử đầu tiên có tên là gì?

A. ENIAC     B. IBM

C. HP     D. SAMSUNG

II. Phần thực hành ( điểm)

Câu 1 (3 điểm):

Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hồi tanh mùi bùn

Câu 2 (3 điểm):

Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây, tô màu theo ý thích.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDDBCBCCA

II. Phần thực hành ( điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Làm được ý 1 đạt 0,5 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 1,0 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 1,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 2,0 điểm

5. Tô màu đạt 3,0 điểm

💻 GIA SƯ TIN HỌC

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 2 thi chất lượng Học kì 1

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm/câu

Câu 1. Máy tính để bàn có mấy bộ phận chính?

A. 1 bộ phận     B. 2 bộ phận

C. 3 bộ phận     D. 4 bộ phận

Câu 2. Trong phần mềm Paint, để vẽ đoạn thẳng, em chọn công cụ:

Câu 3. Mô hình ba bước của quá trình xử lí thông tin là:

A. Xuất → nhập → xử lí

B. Nhập → xử lí → xuất

C. Xuất → xử lí → nhập

D. Nhập → xuất → xử lí

Câu 4. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím:

Câu 5. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để được máy tính trợ giúp khi làm bài, em nháy chuột lên nút lệnh:

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để sao chép một quả táo thành hai quả táo như hình dưới đây, em cần thực hiện theo thao tác nào?

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để thực hiện phép cộng, trừ các số có nhiều chữ số, em cần thực hiện theo thao tác nào dưới đây?

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Mèo con đi học

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì

Chỉ mang một chiếc bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDCBDADBC

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 3 thi chất lượng Học kì 1

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5điểm/câu

Câu 1. Muốn vẽ hình vuông, em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?

A. Shift    B. Ctrl

C. Caps Lock    D. Enter

Câu 2. Em hãy chỉ ra các công cụ dùng để vẽ tự do?

Câu 3. Chương trình máy tính được lưu ở đâu?

A. Chỉ trên đĩa cứng hoặc đĩa CD.

B. Chỉ trên đĩa cứng hoặc thiết bị nhớ flash.

C. Chỉ trên đĩa cứng.

D. Có thể lưu trên đĩa cứng, đĩa CD hoặc thiết bị nhớ flash.

Câu 4. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím:

Câu 5. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để được máy tính trợ giúp khi làm bài, em nháy chuột lên nút lệnh:

Câu 6. Khi gõ phím, hàng phím luôn lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay là:

A. Hàng phím trên.

C. Hàng phím cơ sở.

B. Hàng phím số.

D. Hàng phím dưới

Câu 7. Chuột, bàn phím thuộc nhóm thiết bị gì?

A. Nhóm thiết bị ra

B. Nhóm thiết bị vào.

C. Nhóm thiết bị truyền thông

D. Nhóm thiết bị vào/ra

Câu 8. Trong phần mềm Paint, để vẽ ngôi nhà như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ:

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Mèo con đi học

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì

Chỉ mang một chiếc bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánACDDADBC

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 4 thi chất lượng Học kì 1

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi đáp án đúng được 0,5điểm/câu

Câu 1. Trong phần mềm Paint để vẽ hình chiếc thuyền buồm theo mẫu sau, em sử dụng các công cụ nào?

Câu 2. Bộ phận nào của máy tính có chức năng đưa thông tin ra?

A. Bàn phím     B. Chuột

C. Thân máy     D. Màn hình

Câu 3. Trong phần mềm Paint, để sao chép một con thỏ thành hai con thỏ như hình dưới đây, em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột?

A. Shift     B. Enter

C. Caps Lock     D. Ctrl

Câu 4. Chọn phát biểu đúng. Phím Shift:

A. Dùng để viết các kí tự trên.

B. Dùng để viết kí tự hoa.

C. Do ngón út phụ trách.

D. Tất cả ý trên đều đúng.

Câu 5. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu $ em nhấn giữ phím:

Câu 7. Để thoát khỏi phần mềm Mario em thực hiện:

A. File → Quit     B. Student → Quit

C. Lessons → Quit     D. Nhấn Enter

Câu 8.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Word và trình bày đoạn văn sau:

CÂY GẠO

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh sau, tô màu theo ý thích.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánACBDADAB

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Làm được ý 1 đạt 1 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 2 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 2,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 3,0 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 5 thi chất lượng Học kì 1

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Câu 1. Trong phần mềm Paint, để vẽ bằng bút chì, em sử dụng công cụ nào?

Câu 2. Để gõ phím Shift, em dùng ngón tay nào?

A. Ngón cái     B. Ngón trỏ

C. Ngón giữa     D. Ngón út

Câu 3. Để vẽ hình tròn, em chọn công cụ “Hình e-líp”, khi vẽ em nhấn giữ phím:

A. Phím Ctrl     B. Phím Shift

C. Phím Alt     D. Phím Enter

Câu 4. Bộ phận nào sau đây cho em biết “thông tin ra” sau khi được máy tính xử lí?

A. Thân máy     B. Chuột

C. Màn hình     D. Bàn phím

Câu 5. Trong phần mềm Paint, để vẽ đường cong, em chọn công cụ:

Câu 6. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu % em nhấn giữ phím:

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để nhờ máy tính trợ giúp, em nháy chuột lên nút lệnh:

Câu 8. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

A. Gõ nhanh hơn

B. Gõ chính xác hơn

C. Tiết kiệm được thời gian và công sức

D. Tất cả các lợi ích trên.

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Word và trình bày đoạn văn sau:

Trâu ơi ta bảo trâu này:

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

Cấy cày vốn nghiệp nông gia,

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.

Bao giờ cây lúa còn bông,

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ theo mẫu sau:

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánCDBCADAD

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Đề 6 thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

UBND THÀNH PHỐ……TRƯỜNG TH ……….BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC …
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Để đổi tên thư mực em nháy chuột phải vào thư mục và chọn:

a. Delete
b. Rename
c. Copy
d. Cut

Câu 2: (0,5đ) Tên của tệp gồm hai phần được ngăn cách bởi dấu chấm là:

a. Đầu, Đuôi
b. Đầu, Cuối
c. Phần tên, phần sau
d. Phần tên, phần mở rộng

Câu 3: (0,5đ) Để xóa một tệp, em nháy chuột phải vào tệp cần xóa rồi chọn:

a. Preview
b. Rename
c. Delete
d. Paste

Câu 4: (0,5đ) Để truy cập được Internet máy tính phải…..

a. Có chương trình soạn thảo văn bản Word.
b. Có chương trình vẽ hình Paint.
c. Có trình duyệt Internet.
d. Có trình duyệt web và được kết nối mạng Internet.

Câu 5: (0,5đ) Để xoay hình vẽ trong Paint em chọn hình cần xoay rồi chọn:

a. Rotate
b. Crop
c. Resize
d. Select

Câu 6: (0,5đ) Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống(…….)để được câu hoàn chỉnh:

“Trong Paint ta đánh dấu vào ……………..để hiện lưới trên trang vẽ ”

a. Rulers
b. View
c. Gridlines
d. Status bar

Câu 7: (0,5đ) Trong Paint để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ:

Câu 8: (0,5đ) Trong Word muốn thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền của hình ta chọn thẻ :

a. Home
b. Insert
c. Format
d. Layout

Câu 9: (0,5đ) Trong Word để viết chữ lên hình em nháy chuột phải vào hình rồi chọn:

a. Add Text
b. Paste
c. Add Name
d. Copy

Câu 10: (0,5đ) Để chèn bảng vào văn bản em chọn:

a. Insert\Picture
b. Insert\Table
c. Format\Picture
d. Format\Table

II. TỰ LUẬN ( 5đ)

Câu 1: Em hãy bổ sung đầy đủ các bước viết chữ lên hình trong Paint? (2đ)

Bước 1: Chọn……………………………. ……………………………………..trong thẻ Home.

Bước 2: Di chuyển con trỏ đến………………………………………….., nháy chuột.

Bước 3: Chọn………………………………

Bước 4: Gõ nội dung lên hình vẽ rồi…………………………………………………………………

Câu 2: Em hãy dùng thước kẻ nối tên cho các nút lệnh tương ứng của Word (2đ)

Câu 3: Em hãy trình bày các bước em thực hiện để được bảng B từ bảng A (1đ)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

B. PHẦN THỰC HÀNH HỌC SINH KIỂM TRA TRÊN MÁY

Đáp án, biểu điểm Tin học lớp 4 học kì 1

UBND THÀNH PHỐ…..TRƯỜNG TH………..HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC LỚP 4 – NĂM HỌC …Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu12345678910
Đáp ánbdcdacbcab

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Em hãy bổ sung đầy đủ các bước viết chữ lên hình trong Paint? (2đ)

Bước 1: Chọn công cụ viế chữ (A) trong thẻ Home.

Bước 2: Di chuyển con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy chuột.

Bước 3: Chọn cỡ chữ, màu chữ, phông chữ.

Bước 4: Gõ nội dung lên hình vẽ rồi kích chuột ra ngoài khung chữ để kết thúc.

Câu 2Em hãy dùng thước kẻ nối tên cho các nút lệnh tương ứng của Word (2đ)

Câu 3Em hãy trình bày các bước em thực hiện để được bảng B từ bảng A (1đ)

II. PHẦN THỰC HÀNH

Câu 1: (5đ)

– Gõ thiếu, sai một từ hoặc dấu câu trừ 0,25 điểm/ 1 lần.

– Không ngắt câu, đoạn trừ 0.5 điểm/1 lần.

Câu 2: (5đ)

– Lấy được đúng hình ảnh: 02 điểm.

– Màu sắc hài hòa: 02 điểm.

– Thao tác nhanh, chính xác: 01 điểm.

Đề 7 thi học kì 1 môn Tin lớp 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng: (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)

Câu 1: Trong hình bên, thư mục LOP 4.1 là thư mục con của thư mục nào?

A. LOP 4

B. LOP 5

C. LOP 4.2

D. LOP 4.1

Câu 2: Công cụ nào là công cụ viết chữ lên hình trong Paint?

Câu 3: Để đổi tên thư mục em thực hiện thao tác?

A. Nháy chuột trái → Chọn Rename.

B. Nháy chuột phải → Chọn Rename.

C. Nháy chuột trái → Chọn Copy.

D. Nháy chuột phải → Chọn Copy.

Câu 4: Em sử dụng công cụ nào để sao chép màu có sẵn?

Câu 5: Theo em việc tạo thư mục có tác dụng như thế nào?

A. Tạo thư mục giúp em lưu trữ thông tin và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.

B. Tạo thư mục không lưu trữ được thông tin .

C. Tạo thư mục chỉ để xem cho vui.

D. Tạo thư mục chỉ để lưu hình ảnh.

Câu 6: Có mấy kiểu xoay hình trong Paint?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Trong Microsoft Word, để viết chữ lên hình lần lượt thực hiện các thao tác?

A. Nháy chuột trái vào hình → Add text → Viết chữ lên hình.

B. Nháy chuột phải vào hình → Add text → Viết chữ lên hình.

C. Nháy chuột trái vào hình → Paste → Viết chữ lên hình.

D. Nháy chuột phải vào hình → Paste → Viết chữ lên hình.

Câu 8: Trong Microsoft Word, để chèn đối tượng hình ảnh từ Clip Art vào văn bản em thực hiện

thao tác?

A. Insert → Clip Art.

B. Page Layout → Clip Art.

C. Home → Clip Art.

D. View → Clip Art.

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

Em hãy mở phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word thiết kế theo mẫu sau?

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Biển báo giao thông

Yêu cầu

– Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ, màu chữ sao cho phù hợp.

– Tạo bài đầy đủ nội dung và chèn ảnh đúng yêu cầu (5 điểm)

– Chèn ảnh đúng chủ đề (0.5 điểm)

– Lưu bài trình chiếu vào ổ D với tên theo mẫu : Tên em + Tên lớp (Ví dụ : An 4.1) (0.5 điểm)

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

Phần I: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
ADBBADBA

Phần II: Thực hành: 6 điểm

– HS mở được phần mềm Word (0.5 điểm).

– HS soạn được bài thơ và chèn như hình mẫu. Soạn không sai chính tả (2 điểm).

– HS chèn được hai hình biển báo (3 điểm).

– HS lưu được bài tên như đề bài yêu cầu (0.5 điểm).

Đề 8 thi học kì 1 môn Tin lớp 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Cho sơ đồ hoàn thiện câu hỏi 1,2

Câu 1. Thư mục LOP4B là thư mục con của thư mục nào?

A. KHOILOP4

B. TO1

C. TO2

D. TO3

Câu 2: Thư mục LOP4B có những thư mục con nào?

A.TO1,TO2,TO4

B.TO3,TO1,TO2

C. TO3,TO1

D. TO3

Câu 3. Theo em việc tạo thư mục có tác dụng như thế nào?

A. Tạo thư mục giúp em lưu trữ thông tin và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.

B. Tạo thư mục không lưu trữ được thông tin.

C. Tạo thư mục chỉ lưu trữ được các bài hát.

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 4. Chuột, bàn phím thuộc nhóm thiết bị gì?

A. Nhóm thiết bị ra

B. Nhóm thiết bị vào.

C. Nhóm thiết bị truyền thông

D. Nhóm thiết bị vào/ra

Câu 5. Em hãy chỉ ra đâu là biểu tượng của công cụ viết chữ lên hình vẽ?

Câu 6. Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Màu vàng

D. Màu hồng

Câu 7. Trong Microsoft Wort để viết chữ lên hình em thực hiện?

Câu 8. Có mấy kiểu xoay hình vẽ mà Paint có thể thực hiện?

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

PHẦN II: THỰC HÀNH

Câu 1.

Sử dụng phần mềm Paint, hãy vẽ và tô màu bức tranh sau?

Câu 2.

Mở phần mềm soạn thảo văn bản Word hoàn thành bảng sau:

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ I NĂM

Yêu cầu: Cỡ chữ: 14

Phông chữ: Times New Roman

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu hỏi12345678
Đáp ánABABCCBC

II. THỰC HÀNH (6 điểm).

Câu 1: Khởi động phần mềm Paint

– Vẽ bức tranh theo mẫu ( 1 điểm).

– Viết được chữ « WELCOME » (1 điểm)

– Tô màu hoàn thiện bức tranh (1 điểm)

Câu 2: Khởi động phần mềm soạn thảo Microsoft Word .

– Tạo bảng (1 điểm)

– Thực hiện gộp ô theo mẫu (1 điểm)

Gõ trình bày đúng mẫu (1 điểm)

Đề 9 thi học kì 1 môn Tin lớp 4

Em hãy khoanh tròn vào các câu trả lời đúng dưới đây:

Câu 1: Trong phần mềm Paint, công cụ nào dùng để nhập văn bản?

Câu 2: Thư mục có biểu tượng là?

Câu 3: Phần mềm nào giúp em luyện gõ 10 ngón?

Câu 4: Máy tính để bàn gồm mấy bộ phận chính?

A. 2 bộ phận

B. 3 bộ phận

C. 4 bộ phận

D. 5 bộ phận

Câu 5: Nối tên vào chức năng tương ứng

Câu 6: Nêu các bước tạo bảng (table)?

II. PHẦN THỰC HÀNH: 6 điểm (25 phút)

Bài 1: Hãy tạo thư mục theo cấu trúc lưu trữ sau đây trong ổ đĩa D:

Ví dụ: Lop 4A Nguyen van b

Bài 2: Các em hãy vẽ lại tranh dưới đây và lưu vào thư mục em đã tạo.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học – Đề 1

I. PHẦN LÝ THUYẾT (10 phút)

Câu 1: A (0,5đ)

Câu 2: B (0,5đ)

Câu 3: B (0,5đ)

Câu 4: C (0,5đ)

Câu 5:

Câu 6: B1: Chọn insert chọn table

B2: Dịch chuyển con trỏ chuột vào vùng có các ô vuông để chọn số dòng và cột.

II. PHẦN THỰC HÀNH (25 phút)

Bài 1 (2đ)

Bài 2 (4đ)

Đề 10 thi học kì 1 môn Tin lớp 4

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

(Thời gian: 20 phút)

(Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng)

Câu 1: (0,5 đ) Chương trình máy tính được lưu ở đâu?

A. Đĩa cứng

B. Đĩa CD

C. Thiết bị USB

D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu 2: (0,5 đ) Hãy chỉ ra công cụ dùng để tẩy hình vẽ trong các công cụ dưới đây?

Câu 3: (0,5 đ) ). Hãy chỉ ra biểu tượng phần mềm Toán 4?

Câu 4: (0,5 đ) Để vẽ hình vuông em nhấn và giữ phím nào trên bàn phím:

A. Ctrl

B. Shift

C. Caps Lock

D. Enter

Câu 5: (0,5 đ) Khi tính tổng của 10 và 15, thông tin vào là gì, và thông tin ra là gì?

A. Thông tin vào là 10 và 15, thông tin ra là 25.

B. Thông tin vào 10, thông tin ra là 25.

C. Thông tin vào 15, thông tin ra là 25

D. Thông tin vào 25, thông tin ra là 10 và 15.

Câu 6: (0,5 đ) Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi gì?

A. Gõ nhanh hơn

B. Gõ chính xác hơn

C. Tiết kiệm được thời gian và công sức

D. Tất cả các lợi ích trên.

Câu 7: (0,5 đ) Phím Shift:

A. Dùng để viết các kí tự thường.

B. Dùng để viết kí tự hoa.

C. Do ngón út phụ trách.

D. Tất cả ý trên đều đúng.

Câu 8: (0,5 đ) Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào là xóa thư mục?

a. Nháy chuột phải vào đối tượng chọn Copy

b. Nháy chuột phải vào đối tượng chọn Rename

c. Nháy chuột phải vào đối tượng chọn Delete, chọn Yes.

d. Cả a, b, c đều đúng

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1: (2đ) Sử dụng phím Shift gõ nội dung sau:

Trong đầm đẹp nhất hoa sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Câu 2: (4đ) Các em vẽ lại hình dưới đây (Tô màu theo cảm nhận của các em)

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tin lớp 4

1. LÝ THUYẾT

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
DCABCDDC

2. THỰC HÀNH

Câu 1: Đúng mỗi dòng được 1 điểm.

Câu 2: – Vẽ được khung nhà được 2 điểm.

– Tô xong màu được 1 điểm.

– Vẽ được ống khói và khói được 1 điểm.

Đề 11

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                                             NĂM HỌC: …
Họ và tên:…………………………………………..                       MÔN: TIN HỌC –. KHỐI  4
Lớp: 4/………..                                       (Thời gian:45 phút không kể thời gian giao đề)

Điểm

 
Nhận xét của giáo viên:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (điểm)
      Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: (3 điểm)
Câu 1. Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ đưa thông tin vào?

A. Màn hìnhB. Thân máy tính
C. LoaD. Bàn phím và chuột

Câu 2.  Thư mục ………. đang mở ?

A. SOAN THAO     B. TRINH CHIEU   C. HOC TAP      D. This PC

Câu 3. Dựa vào hình ảnh câu 2: Thư mục con của thư mục HOC TAP?
A. SOAN THAO                                                B. TRINH CHIEU
C. Không có thư mục nào                                   D. SOAN THAO và TRINH CHIEU

Câu 4. Trong các tệp sau tệp nào là tệp soạn thảo

Câu 5: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị lưu trữ ngoài ?
         A. USB                  B. CD/DVD                C.  Ổ đĩa ngoài                 D. RAM

Câu 6: Để truy cập vào Internet trên máy tính, em nháy đúp chuột vào biểu tượng?

Câu 7: Trong chương trình Paint để lưu bài vẽ em sử dụng phím tắt?
      A. Ctrl + C               B. Ctrl + A              C. Ctrl + Z               D. Ctrl + S

Câu 8Để chèn tranhh ảnh vào văn bản ?
      A. 
Chọn Insert -> Picture                       B. Chọn Home -> Picture    
      C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  

Câu 9Để chèn bảng vào trang soạn thảo ?
     A. Chọn Insert -> Picture                      B. Chọn Home -> Table
    C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  

Câu 10Trong kiểu gõ Telex để có chữ “Tiếng việt” em gõ ?
     A. Tieengs  vieetj                                   B. Tiewngs Viewtj    
     C. Tieengf  vieetj                                   D. Tieengs Vietj  

II. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu 1: Em hãy tạo thư  mục có tên là họ tên em và lớp (ví dụ: Nguyen Thi Hoa 4.1)  (1 điểm)
Câu 2: Sử dụng phần mềm Paint vẽ hình  theo mẫu, lưu bài vẽ vào thư mục tên em được tạo ở câu 1 với tên “bong hoa” (2 điểm)

Câu 3: Em hãy gõ đoạn thơ sau bằng phần mềm soạn thảo văn bản, sử dụng hình ảnh ở bài tập 2 chèn vào vị trí theo mẫu, đặt tên BAITAP3 rồi lưu vào thư mục tên em tạo ở bài tập 1:(2 điểm)

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- MÔN TIN HỌC LỚP 4

A. PHẦN TRẮC NGIỆM: (5 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: Mỗi câu đúng 0,5 đ.

CÂU12345678910
ĐÁP ÁNDCDADA, BDA, CDA

B.  PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)

CÂUĐÁP ÁNĐIỂM
Câu 1– Tạo được thư mục        1
 
Câu 2– HS vẽ được và tô màu như hình mẫu.
– HS lưu bài vẽ với tên “bong hoa” vao thư mục tên
1,5
0,5
Câu 3Soạn thảo và chèn ảnh đúng mẫuLưu được văn bản với tên BAITAP3 vào thư mục tên1,5
0,5

Đề 12 thi môn Tin học lớp 4 kì 1

A. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm) * Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu A1: (0,5đ) Đâu là biểu tượng của thư mục?

Câu A2: (0,5đ): Để đổi tên thư mục em nháy nút phải chuột lên thư mục rồi chọn:

A . Delete

B. Copy

C. Rename

D. Open

Câu A3: (0,5đ): Để truy cập một trang web em thao tác theo thứ tự nào sau đây?

A. Khởi động trình duyệt/ Nhấn phím Enter /Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.

B. Khởi động trình duyệt/ Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/ Nhấn phím Enter.

C. Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/ Khởi động trình duyệt/ Nhấn phím Enter

D. Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ/ Nhấn phím Enter/ Khởi động trình duyệt

Câu A4: (0,5đ) Trong phần mềm Paint, sau khi chọn một phần hình vẽ, để xoay phần hình đó em chọn nút lệnh nào?

A. Copy

B. Crop

C. Resize

D. Rotate

Câu A.5: (0,5đ): Trong chương trình Paint, phím tắt Ctrl + S dùng để làm gì?

A. Chọn toàn bộ tranh vẽ

B. Sao chép vùng tranh vẽ được chọn

C. Lưu tranh vẽ

D. Xóa tranh vẽ

Câu A.6: (0,5đ) Trong phần mềm Word, để chèn tranh ảnh vào văn bản em thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn Insert / chọn Table

B. Chọn Insert / chọn Picture

C. Chọn Insert / chọn Text Box

D. Chọn Insert / chọn WordArt

B. THỰC HÀNH: (7 điểm)

Câu B.1: (1đ): Tại ổ đĩa D tạo thư mục có tên lớp và SBD.

Ví dụ: Em học lớp 4-1 và số báo danh là 12 thì tạo thư mục là D:\ lop4-1-12

Câu B.2 (2đ) Phần mềm vẽ Paint

Câu B.2.1. (0,5đ) Mở phần mềm vẽ Paint

Câu B.2.2 (1đ) Vẽ hình theo mẫu sau, tô màu theo sở thích

Câu B.2.3 (0,5đ) Lưu vào thư mục của em với tên ngoinha.png hoặc ngoinha.bmp

Câu B.3: (4đ) Soạn thảo văn bản

Câu B.3.1 (0,5đ) Mở phần mềm soạn thảo văn bản Word

Câu B.3.2 (2 đ) Gõ nội dung và bày đoạn thơ sau theo mẫu;

(Yêu cầu: – Chọn phông chữ Arial, cỡ chữ 16

– Trình bày kiểu chữ và căn lề theo mẫu)

EM YÊU NHÀ EM

Đoàn Thị Lam Luyến

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong…

Câu B.3.3 (1đ) Chèn hình ảnh ngôi nhà đã vẽ ở câu 2 vào vị trí phù hợp ở văn bản trên.

Câu B.3.4 (0,5đ) Lưu văn bản soạn thảo vào thư mục của em với tên là baitho.docx

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học

A. Phần lý thuyết: (3 điểm)

( Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)

Câu A1Câu A2Câu A3Câu A4Câu A5Câu A6
ACBDCB

B. Phần thực hành: (7 điểm)

Câu B.1

– Tạo được thư mục theo yêu cầu được 1 điểm

Câu B.2.1

– Khởi động được PM Paint (0,5đ)

Câu B.2.2

– Vẽ được các chi tiết ngôi nhà (0,5đ)

– Tô màu phù hợp (0,5đ)

Câu B.2.3

Lưu được tranh vẽ vào đúng thư mục (1đ)

Câu B.3.1

– Khởi động được PM Word (0,5đ)

Câu B.3.2

– Gõ đầy đủ nội dung (1đ)

– Trình bày được theo mẫu (1đ)

Câu B.3.3

– Chèn được tranh vẽ vào văn bản và thay đổi kích thước phù hợp (1đ).

Câu B.3.4

– Lưu được văn bản vào thư mục (0,5đ)

Đề 13 thi học kì 1 môn Tin học lớp 4

UBND THÀNH PHỐ……TRƯỜNG TH ……….BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC …
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM

(Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng)

Cho sơ đồ hoàn thiện câu hỏi A1và A2

Câu A1: Thư mục TỔ 4 là thư mục con của thư mục nào?

A. LỚP 4A1
B. TỔ 3
C. LỚP 4A2
D. LỚP 4A3

Câu A2: Thư mục LỚP 4A3 có những thư mục con nào?

A. TỔ 2
B.TỎ 1, TỔ 2
C. TỔ 3, TỔ 4
D. TỔ 1, TỔ 2

Câu A3: Chọn câu trả lời đúng nhất: USB là?

A. Thiết bị lưu trữ ngoài;
B. Thiết bị lưu trữ nhanh;
C. Thiết bị nhập/xuất dữ liệu;
D. Thiết bị lưu trữ trong;

Câu A4: Để truy cập Internet em có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây?

Câu A5: Trong phần mềm Paint để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ nào sau đây ?

Câu A6: Để hiện thị kích thước trang vẽ em phải nháy chọn thẻ View và đánh dấu vào mục nào sau đây?

Câu A7: Để vẽ hình đơn giản trong soạn thảo văn bản Word em thực hiện như thế nào?

A. Insert → Shapes
B. Insert → Picture
C. Insert → Clip Art
D. Insert → Chart

Câu A8: Để chèn bảng vào trong văn bản Word em thực hiện như thế nào?

A. Insert → Header
B. Insert → Object
C. Insert → Table
D. Insert → Chart

PHẦN B: THỰC HÀNH

Câu B1: Sử dụng phần mềm Paint, hãy vẽ và tô màu chiếc đồng hồ theo mẫu sau?

Câu B2: Mở phần mềm soạn thảo văn bản Word tạo bảng Tổng hợp điểm sau?

Đáp án, biểu điểm Tin học lớp 4 học kì 1

Phần I. Lí thuyết (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánADABDCAC

Phần II. Thực hành (6 điểm)

Câu 1. Vẽ được theo yêu cầu – 3 điểm

Câu 2. Soạn thảo đúng yêu cầu 3 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 14 thi chất lượng Học kì 1

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm/câu)

Câu 1: Trong phần mềm soạn thảo Word, em sử dụng phím Shift để:

A. Gõ chữ in hoa

B. Gõ kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu

C. Xóa kí tự

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Bộ phận nào sau đây giúp em đưa “thông tin vào” để máy tính xử lí theo chỉ dẫn của chương trình?

A. Thân máy

B. Màn hình

C. Máy in

D. Bàn phím và chuột

Câu 3: Các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính là:

A. Máy in, loa, chuột

B. Thân máy, màn hình, bàn phím, chuột

C. Màn hình, máy in, chuột

D. Thân máy, chuột, loa, máy in

Câu 4: Để vẽ hình chữ nhật, em sử dụng công cụ nào sau đây:

Câu 5: Trong các thiết bị lưu trữ sau đây, thiết bị lưu trữ nào là quan trọng nhất?

A. Thẻ nhớ     B. Đĩa cứng

C. Đĩa CD     D. USB

Câu 6: Để thoát khỏi phần mềm Mario, tại màn hình chính, em sẽ:

A. Nhấn phím ESC trên bàn phím

B. Nhấn phím Shift trên bàn phím

C. Nháy chuột vào File → chọn Quit

D. Nhấn phím Enter trên bàn phím

Câu 7: Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Phím Shift

B. Phím Alt

C. Phím Ctrl

D. Phím Caps Lock

Câu 8: Máy tính điện tử đầu tiên có tên là gì?

A. ENIAC

B. IBM

C. HP

D. SAMSUNG

II. Phần thực hành ( điểm)

Câu 1 (3 điểm):

Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hồi tanh mùi bùn

Câu 2 (3 điểm):

Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây, tô màu theo ý thích.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDDBCBCCA

II. Phần thực hành ( điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Làm được ý 1 đạt 0,5 điểm

2. Làm được ý 2 đạt 1,0 điểm

3. Làm được ý 3 đạt 1,5 điểm

4. Làm được ý 4 đạt 2,0 điểm

5. Tô màu đạt 3,0 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 15 thi chất lượng Học kì 1

Năm học …

Bài thi môn: Tin học lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm/câu

Câu 1. Máy tính để bàn có mấy bộ phận chính?

A. 1 bộ phận

B. 2 bộ phận

C. 3 bộ phận

D. 4 bộ phận

Câu 2. Trong phần mềm Paint, để vẽ đoạn thẳng, em chọn công cụ:

Câu 3. Mô hình ba bước của quá trình xử lí thông tin là:

A. Xuất → nhập → xử lí

B. Nhập → xử lí → xuất

C. Xuất → xử lí → nhập

D. Nhập → xuất → xử lí

Câu 4. Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím:

Câu 5. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để được máy tính trợ giúp khi làm bài, em nháy chuột lên nút lệnh:

Câu 6. Trong phần mềm Paint, để sao chép một quả táo thành hai quả táo như hình dưới đây, em cần thực hiện theo thao tác nào?

Câu 7. Trong phần mềm Cùng học toán 4, để thực hiện phép cộng, trừ các số có nhiều chữ số, em cần thực hiện theo thao tác nào dưới đây?

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ nội dung sau:

Mèo con đi học

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì

Chỉ mang một chiếc bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con.

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng các công cụ đã học phần mềm Paint, em hãy vẽ hình sau đây

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDCBDADBC

II. Phần thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

1. Soạn thảo văn bản sai mẫu 2 lỗi, trừ 0,25 điểm.

2. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 3 đến 4 lỗi, trừ 0,5 điểm.

3. Soạn thảo văn bản sai mẫu từ 5 lỗi trở lên, trừ 1,0 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

1. Vẽ hình giống mẫu, chưa tô màu, đạt 2 điểm

2. Tô được màu đạt 1 điểm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*