Đề thi tin học lớp 3 học kì 2

4.1/5 - (19 bình chọn)

Mục Lục

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các bộ phận cơ bản của máy tính gồm?

A. Màn hình, bàn phím     B. Thân máy

C. Chuột     D. Cả A, B, C

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

Câu 3: Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào?

A. Chữ hoa Ô     B. Các chữ Oo

C. Chữ oo     D. chữ ÔÔ

Câu 4: Để gõ được từ “đi học” theo kiểu Vni, em sẽ phải gõ như thế nào?

A. d9i hoc5     B. d8i hoc5

C. d7i hoc 4     D. d6i hoc7

Câu 5: Để gõ được kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Caps Lock     B. Ctrl

C. Shift     D. Alt

Câu 6:Khi học với phần mềm học toán 3, khi không làm được phép tính em có thể hỏi máy tính bằng cách nháy chuột lên nút nào dưới đây?

Câu 7: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

Câu 8: Công cụ nào dùng để sao chép màu hình vẽ?

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn, thao tác nào sau đây là đúng ?

Câu 10: Nếu làm việc trên máy vi tính mà thường nhìn gần màn hình em sẽ bị?

A. Cận thị     B. Ho

C. Sổ mũi     D. Đau lưng

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được câu đúng (1điểm)

a) Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng trông giống như ……………………….

b) Người ta coi………………………. là bộ não của máy tính.

c) Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên…………………………………………

d) Em điều khiển máy tính bằng ……………………….và …………………………….

Câu 2: Nêu quy tắc gõ chữ có dấu. Nêu cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu các phòng có trong phần mềm Tidy Up? (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678910
Đáp ánDBAACCBDBA
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

a) Màn hình tivi

b) Bộ xử lý.

c) Màn hình

d) Chuột và bàn phím

Câu 2:

– Quy tắc gõ chữ có dấu (1 điểm)

Để gõ 1 từ có dấu, em thực hiện theo quy tắc: “ Gõ chữ trước, gõ dấu sau” (0.5 điểm)

   + Gõ hết các chữ trong từ. (0.25 điểm)

   + Gõ dấu. (0.25 điểm)

– Cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex: (1 điểm)

   + Để được dấu huyền em gõ chữ f (0.5 điểm)

   + Để được dấu hỏi em gõ chữ r (0.5 điểm)

Câu 3: Các phòng có trong phần mềm Tidy Up là:

Hall: Phòng đợi.

Living room: Phòng khách

Kitchen: Phòng bếp

Dining Room: Phòng ăn

Bathroom: Phòng tắm

Bedrom: Phòng ngủ

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy     B. Màn hình

C. Chuột     D. Bàn phím

Câu 2: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1     B. F4

C. F3     D. F2

Câu 3: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em dùng phím:

A. Backspace     B. Delete

C. Crtl     D. Shift

Câu 4: Quy tắc gõ chữ có dấu là:

A. Gõ theo ý thích

B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

C. Gõ hết các chữ trong từ, gõ dấu.

D. Gõ từ trái sang phải

Câu 5: Phím Enter dùng để làm gì trong khi soạn thảo văn bản?

A. Xuống dòng     B. Cách chữ

C. Xóa chữ     D.Tất cả đều đúng.

Câu 6: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản?

A. Microsoft Excel     B. Microsoft Word

C. Paint     D. Dots

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô     B. Cái áo

C. Tờ báo     D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks?

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

A. 4     B. 3

C. 2     D. 5

Câu 10: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ?

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (1điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõKết quả nhận được
ô
ê
ơ
ư
đ
ă
â
hoa phượng nở rộ

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678910
Đáp ánBDACABDAAC
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím :có 5 hàng phím, đó là:

– Hàng phím số

– Hàng phím trên

– Hàng phím cơ sở

– Hàng phím dưới

– Hàng phím cách

Mỗi ý đúng được 0.2 điểm

Câu 2: Các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint?

– Nháy chuột để chọn công cụ tô màu trong hộp công cụ. (1điểm. Nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì trừ đi 0.5 điểm).

– Nháy chuột chọn màu vẽ để tô (0.5 điểm)

– Nháy chuột vào vùng muốn tô màu (0.5 điểm)

Câu 3: Các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõKết quả nhận được
ooô
eeê
owơ
uwư
ddđ
awă
aaâ
hoa phuwowngjhoa phượng

– Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Chuột     B. Thân máy

C. Màn hình     D. Bàn phím

Câu 2: Các bộ phận của chuột máy tính là:

A. Nút trái     B. Nút phải

C. Bánh lăn     D. Cả A, B, C

A. Backspace     B. Delete

C. Capslock     D. Enter

Câu 4: Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?

A. Vie6t5 Nam     B. Viewtj Nam

C. Vieetf Nam     D. Vieetj Nam

Câu 5: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì?

A. Vùng soạn thảo     B. Vùng trắng

C. Con trỏ     D. Con trỏ soạn thảo

Câu 6: Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai?

A. Delete và Shift

B. Shift và Caps Lock

C. Backspace và Shift

D. Delete và Backspace

Câu 7: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây: (1 điểm)

Khi soạn thảo trong chế độ Telex:

a) Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ ……

b) Nếu gõ AX ta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ …..

c) Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ ……………..

d) Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ ……..

Câu 4: Em hãy viết lại cách soạn thảo đoạn văn bản sau theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Hạt gạo làng ta | …………………………….

Có vị phù sa | …………………………….

Của sông kinh Thầy | …………………………….

Có hương sen thơm | …………………………….

Trong hồ nước đầy | …………………………….

Có lời mẹ hát | …………………………….

Ngọt bùi đắng cay…| …………………………….

Tác giả: Xuân Diệu | …………………………….

Ví dụ: đề thi tin học lớp 3 | ddeef thi tin hocj lowps 3

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678910
Đáp ánBDACADBDBC
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu sắp xếp đúng được 0.5 điểm

A. Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện

B. Trên màn hình có nhiều biểu tượng

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

– Mỗi phép nối đúng được 0.25 điểm.

Câu 3:

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

a) aaa

b) AXX

c) z

d) f

Câu 4: Theo kiểu gõ Telex ta sẽ gõ như sau: (2 điểm): mỗi dòng đúng được 0.25 điểm

Hạt gạo làng ta | Hatj gaoj langf ta

Có vị phù sa | Cos vij phuf sa

Của sông kinh Thầy | Cuar soong kinh Thaayf

Có hương sen thơm | Cos huwowng sen thowm

Trong hồ nước đầy | Trong hoof nuwowcs ddaayf

Có lời mẹ hát | Cos lowif mej hats

Ngọt bùi đắng cay… | Ngotj buif ddawngs cay…

Tác giả: Xuân Diệu | Tacs giả: Xuaan Dieeuj

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính:

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

Câu 3: Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím xuất phát nào?

A. Hàng phím cơ sở

B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím số

Câu 4: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

A. Enter     B. Caps Lock

C. Backspace     D. Delete

Câu 5: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

A. Shift và Alt

B. Alt và Caps Lock

C. Shift và Caps Lock

D. Alt và Ctrl

Câu 6: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ “Ư” em gõ:

A. U + W     B. E + U

C. W + U     D. A + W

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

Câu 9: Phần mềm dùng để vẽ có tên là gì?

A. Paint     B. Word

C. Mario     D. Tidy Up

Câu 10: Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột     B. Kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột     D. Nháy đúp chuột

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối sao cho đúng? (1 điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Nêu lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (2 điểm)

Ví dụ: Để gõ từ “mưa xuân” em gõ muwa xuaan

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678910
Đáp ánCBADCABBAD
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối đúng 1 điểm, mỗi ý nối sai trừ 0.5 điểm

Câu 2: Các bước thực hiện vẽ đường thẳng là:

Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ. ( 0.5đ)

Bước 2: Chọn màu vẽ. ( 0.5đ)

Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ ( 0.5đ)

Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng. ( 0.5đ)

Câu 3:

– Bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. (1 điểm)

Để có chữăâêôơưđ
Em gõawaaeeooowuwdd

Mỗi chữ sai trừ 0.15 điểm

– Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (1 điểm)

Để có chữđi chơicây đalên nươngmăng tre
Em gõddi chowicaay ddaleen nuwowngmawng tre
Điểm0.5 điểm0.5 điểm0.5 điểm0.5 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.

B. Nhấn một lần nút trái chuột.

C. Nhấn một lần nút phải chuột.

D. Nhấn hai lần liên tiếp nút phải chuột.

Câu 2: Khi ngồi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt tới màn hình là:

A. 5 m – 8 m     B. 50dm – 80dm

C. 50cm – 80cm     D. 5mm – 8mm

Câu 3: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

Câu 4: Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

A     S     D     F     G     H     J     K     L ;

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số     D. Hàng phím cơ sở

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số

B. Hàng có các phím từ F1 đến F12

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô     B. Cái áo

C. Tờ báo     D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks ?

Câu 9: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột     B. Phải chuột

C. Đúp chuột     D. Cả A, B, C

Câu 10: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S     B. Shift + S

C. Ctrl + Z     D. Ctrl + S

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (1 điểm)

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Các kí tự gõ trên bàn phímKết quả hiện trên màn hình
Cốm
Caay
Hành và tỏi
Hoof howir
Truwowngf hocj
Hoa vàng trên cỏ xanh
Bài tập
Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

Để có dấuEm gõ chữ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu hỏi
Dấu ngã
Dấu nặng

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

(A) Kitchen(1) Phòng ngủ
(B) Dining Room(2) Phòng đợi
(C) Living Room(3) Phòng ăn
(D) Hall(4) Phòng tắm
(E) Bathroom(5) Phòng bếp
(F) Bedrom(6) Phòng khách

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678910
Đáp ánACBDBCDAAC
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint.

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

– Mỗi ý viết đúng được 0.25 điểm.

Các kí tự gõ trên bàn phímKết quả hiện trên màn hình
CoomsCốm
CaayCây
Hanhf vaf toirHành và tỏi
Hoof howirHồ hởi
Truwowngf hocjTrường học
Hoa vangf treen cor xanhHoa vàng trên cỏ xanh
Baif taapjBài tập
Tin hocjTin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

– Mỗi quy tắc đúng được 0.2 điểm

Để có dấuEm gõ chữ
Dấu huyềnf
Dấu sắcs
Dấu hỏir
Dấu ngãx
Dấu nặngj

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

– Mỗi phép nối sai trừ 0.15 điểm

(A) KitchenA-5(1)Phòng ngủ
(B) Dining RoomB-3(2)Phòng đợi
(C) Living RoomC-6(3)Phòng ăn
(D) HallD-2(4)Phòng tắm
(E) BathroomE-4(5)Phòng bếp
(F) BedromF-1(6)Phòng khách

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

    Môn: Tin học lớp 3

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các dạng thông tin thường gặp:

A. Dạng văn bản     B. Dạng âm thanh

C. Dạng hình ảnh     D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Cấu tạo của chuột máy tính gồm mấy thành phần?

A. 2     B. 4

C. 3     D. 1

Câu 3: Tác dụng của hai phím có gai F và J là?

A. Để gõ phím

B. Làm mốc cho việc đặt các ngón tay

C. Gõ phím bằng 10 ngón

D. Làm điểm xuất phát khi gõ phím

Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?

A. 3     B. 4

C. 5     D. 6

Câu 5: Đặt tay trên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào ?

A. Hàng phím cơ sở     B. Hàng phím số

C. Hàng phím dưới     D. Hàng phím trên

Câu 6: Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn một một phần hình vẽ bằng công cụ chọn

Câu 7: Khi làm xong một phép tính trong phần mềm Cùng học toán 3, muốn kiểm tra kết quả em phải thực hiện thao tác nào?

D. Không cần thực hiện bất kì thao tác nào, phần mềm tự động cộng điểm.

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy dùng phần mềm soạn thảo Word để soạn thảo đoạn văn bản sau bằng kiểu gõ Telex: (4 điểm)

LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao...

Câu 2: Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint: (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánDCBCADAB
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

– Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0.25 điểm

– Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (1.75 điểm)

   + Vẽ cánh buồm: 1điểm

   + Vẽ thân thuyền : 0.5 điểm

   + Tô màu: 0.25 điểm

– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh

B. Dạng âm thanh, hình ảnh

C. Dạng hình ảnh, văn bản

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Có mấy thao tác sử dụng chuột?

A. 4     B. 3

C. 2     D. 5

Câu 3: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A     B. Phím L

C. Phím F, G     D. Phím S

Câu 4: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z     B. Phím Q

C. Phím T     D. Phím cách

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là?

A. F, J     B. J, K

C. K, F     D. F, L

Câu 6: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu.

B. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu

C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu

D. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu.

Câu 7: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

Câu 8: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao theo mẫu sau: (1.5 điểm)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu ca dao sau bằng kiểu gõ Telex: (4.5 điểm)

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ.

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánBACDABCD
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0. 25 điểm

– Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (1.25 điểm)

   + Vẽ đường thẳng và nối các đường thẳng để vẽ được hình ngôi sao: 1điểm

   + Tô màu: 0.25 điểm

– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu: trừ 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

Môn: Tin học lớp 3

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị?

A. Ho     B. Cận thị

C. Sổ mũi     D. Đau tay

Câu 2: Thiết bị sau có tên là gì?

A. Thân máy tính.     C. Bàn phím

B. Chuột máy tính.     D. Màn hình

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây không phải là bộ phận của máy tính?

A. Chuột     B. Màn hình

C. Bàn phím     D. Máy chiếu

Câu 4: Trong phần mềm Mario muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

A. Alt     B. Shift

C. ESC     D. Ctrl

Câu 5: Các phím nào còn thiếu ở hàng phím trên: Q W ….T Y ….I O P.

A. E….U     C. W….Y

B. Y….W     D. S….H

Câu 6: Để di chuyển hình đến vị trí mới, sau khi em đã chọn hình em thực hiện thao tác chuột nào?

A. Di chuyển chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

B. Nháy đúp chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

C. Nháy chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

D. Kéo thả chuột để di chuyển hình đến vị trí mới

Câu 7: Bạn Bắc muốn xóa bông hoa ở hình dưới, theo em bạn Bắc phải thực hiện những thao tác nào sau đây?

A. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Shift.

B. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Delete.

C. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Enter.

D. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Ctrl.

Câu 8: Đâu là công cụ vẽ đường cong nào dưới đây:

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phần mềm Word, gõ đoạn thơ sau: (3 điểm)

DAM SEN

Trong dam gi dep bang sen

La xanh bong trang lai chen nhi vang

Nhi vang bong trang la xanh

Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.

Câu 2: Em hãy mở phần mềm Paint để vẽ tranh và tô màu theo mẫu sau : (3 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánBCDCADBA
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

– Gõ đúng và viết hoa đầy đủ tên bài thơ : 0.75 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Câu 2:

– HS mở được phần mềm Paint (0.5 điểm).

– HS vẽ được hình lá cờ gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc (2 điểm).

– HS tô màu được lá cờ. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).

– HS vẽ thiếu hoặc tô màu thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

    Môn: Tin học lớp 3

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Để đóng cửa sổ đang mở em thực hiện nháy lên nút lệnh nào?

Câu 2: Thiết bị sau có tên là gì?

A. Chuột có dây B. Bàn phím

C. Chuột không dây D. Màn hình

Câu 3: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính?

Câu 4: Các phím nào còn thiếu ở hàng phím trên: Z ….C V B ….M , . /

A. M….B C. W….Y

B. X….N D. I….T

Câu 5: Phím dài nhất trên bàn phím là phím nào?

A. Backspace B. Caps lock

C. Shift D. Space bar

Câu 6: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

Câu 7: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong?

1. Chọn màu vẽ, nét vẽ.

2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.

4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

A. 1-2-3-4 C. 2-3-1-4

B. 3-1-2-4 D. 1-3-4-2

Câu 8: Sau khi chọn công cụ chọn một phần hình vẽ, ta phải thao tác chuột như thế nào để chọn được vùng cần chọn?

A. Nháy nút chuột C. Di chuyển chuột

B. Nháy đúp chuột D. Kéo thả chuột

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Dùng các công cụ Sao chép màu và Tô màu em hãy tô màu ngôi nhà bên phải giống như hình mẫu ngôi nhà ở bên trái (2 điểm)

Câu 2: Em hãy sử dụng các công cụ đã học, vẽ và tô màu cho bức tranh theo mẫu sau:

Lưu ý: Tô màu theo sở thích của em. (4 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánCACBDABD
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động được phần mềm Paint 0.5 điểm

– Dùng công cụ sao chép, công cụ tô màu để tô màu ngôi nhà 1.5 điểm

– Mỗi lỗi sao chép màu sai, thiếu trừ 0,5 điểm

Câu 2:

– Khởi động được phần mềm Paint 0.5 điểm

– Vẽ được ngọn núi bằng công cụ đường cong 1 điểm

– Dùng công cụ đường thẳng, công cụ hình chữ nhật vẽ ngôi nhà 1 điểm

– Dùng hình mẫu vẽ đám mây, ông mặt trời 0,5 điểm

– Sử dụng màu sắc hài hòa để tô màu bức tranh đẹp, thẩm mĩ 1 điểm

– Mỗi lỗi sai, thiếu trừ 0,5 điểm

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (15 phút 5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Hãy chỉ địa chỉ web trong các lựa chọn sau ? (0.5đ)

A. Google chorme comC. Yahoovn
B. www.violympic.vnD. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)

A. web wordC. world wide web
B. web wide webD. trang web

Câu 3: Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm Panit?

Câu 4Để gõ chữ in hoa ta làm như thế nào?

A. Nhấn phím Ctrl

B. Nhấn giữ phím SHIFT đồng thời gõ chữ

C. Nhấn phím Enter.

D. Nhấn giữ phím Tab đồng thời gõ chữ

Câu 5. Để lưu văn bản ta sử dụng nút lệnh nào?

A. Căn lề

B. Chọn phông chữ

C. Chọn cỡ chữ

D. Chọn màu chữ

Câu 7Trong phần mềm Paint, để vẽ hình tròn hoặc hình vuông, khi vẽ em nhấn phím nào?

A. Phím CtrlB. Phím TabC. Phím ShiftD. Phím Alt

Câu 8Câu nào viết đúng theo kiểu gõ Telex “Trường sơn đỉnh núi”?

A. Truwong sown ddinhr nuif

B. Truwowngf sown ddinhr nuis.

C. Truwowngs soon ddinhs nuix

D. Truuoong soon ddinhr nuis

Câu 9Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của trình duyêt Web?

Phần II. Phần thực hành (20 phút 5 điểm)

Câu 11.

Mở phần mềm Word soạn theo mẫu dưới đây:

Trăng ơi từ đâu đến

Hay từ lời mẹ ru

Thương cuội không được học

Hú gọi trâu lên trời

b, Lưu lại vào máy tính với tên học sinh_lớp (ví dụ: Hoa 3A1)

  • 2 câu đầu chữ màu đỏ
  • 2 câu cuối chữ màu xanh lá

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (5.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10
Đáp ánBCBBABCBBD

II. Thực hành (5 điểm)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinh-lớp.doc (Ví dụ: Hoa3A1.doc)

Câu 11: (5đ)

  • Em gõ được văn bản (2 điểm)
  • Định dạng theo mẫu (2 điểm)
  • Tạo màu cho chữ (1 điểm)

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 – Đề 2

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu A1. (0.5 đ) (Mức 1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ sao chép màu?

A2. (0.5 đ) (Mức 1) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau:

Để có dấuEm gõ chữ
Dấu huyền 
Dấu sắc 
Dấu hỏi 
Dấu ngã 
Dấu nặng 

A3. (0.5 đ) (Mức 2). Để gõ chữ “Cô giáo” cách gõ nào sau đây là đúng?

A. Cooo giaox

B. Coo giaos

C. Cooo giaos

D. Coo giaor

A4. (0.5 đ) (Mức 2) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex

a, Bài tập: …………………………………………………..

b, Tin học: …………………………………………………….

c, Trường em: ………………………………………………..

d, Quả mít: ……………………………………………………

e, Dũng cảm:………………………………………………….

A5. (0.5 đ) (Mức 1)Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

A6. (0.5 đ) (Mức 2)

Hãy điền số thứ tự thích hợp để thực hiện phép chia một số có hai hoặc ba chữ số cho một số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3.

– Nháy vào biểu tượng

– Khởi động phần mềm và nháy vào biểu tượng bắt đầu

– Nháy số tương ứng trên bảng số để điền kết quả phép tính.

A7. (0.5 đ) (Mức 2) Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa?

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

A8. (0.5 đ) (Mức 1) Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

B1. (3 đ) (Mức 3)

Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint:

B2. (3 đ) (Mức 4)

Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:

Vui sao một sáng tháng Năm

Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ.

Suối dài xanh mướt nương ngô

Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 – Đề 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Khi soạn thảo văn bản trên máy tính em sử dụng chương trình nào?

a. WORD

b. PAINT

c. BLOCKS

Câu 2: (0,5đ) Để sao chép chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Câu 3: (0,5đ) Để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo em dùng phím:

a. Delete

b. Backpace

c. Enter

Câu 4: (0,5đ) Để tẩy chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Câu 5: (0,5đ) Đâu là biểu tượng của phần mềm WORD ?

Câu 6: (0,5đ) Để chuyển nhanh sang chế độ gõ chữ kiểu gạch chân em nhấn tổ hợp phím nào?

a. Ctrl+B

b. Ctrl+U

c. Ctrl+I

Câu 7: (0,5đ) Để căn lề trái cho văn bản em chọn:

Câu 8: (0,5đ) Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

a. G, H, K, I, O

b. S, F, R, X, J

c. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 9: (0,5đ) Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?.

a. Soong

b. Son3g

c. So6ng

Câu 10: (0,5đ) Phông chữ và cỡ chữ được chọn trong hình ảnh dưới đây là:

a. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20

b. Phông chữ Arial, cỡ chữ 18

c. Phông chữ Times new roman, cỡ chữ 18

II. TỰ LUẬN ( 5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Câu 2: Em hãy điền đáp án đúng kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”. (2đ)

Chữ cần gõCách gõ
â……………………………………………………………………….
ô……………………………………………………………………….
ê……………………………………………………………………….
đ……………………………………………………………………….
ơ……………………………………………………………………….
ư……………………………………………………………………….
ă……………………………………………………………………….

Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu12345678910
Đáp ánabaacbcbcb

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Câu 2: (2đ) Em hãy điền đáp án đúng theo kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”

Chữ cần gõCách gõ
âaa
ôoo
êee
đdd
ơow
ưuw
ăaw

Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

Ta bôi đen phần văn bản cần chuyển rồi kích chọn các nút lệnh tương ứng với các kiểu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân.

B. PHẦN THỰC HÀNH

– Gõ đúng đủ nội dung văn bản: 05đ

– Chèn được hình ảnh phù hợp nội dung: 02 điểm.

– Sắp xếp, bố cục văn bản và hình ảnh hài hòa: 02 điểm.

-Thao tác nhanh, chính xác: 01 điểm.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 – Đề 4

A. PHẦN LÝ THUYẾT ( 4 điểm)

Câu A1. (0.5 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ vẽ đường cong?

A2. (0.5 đ) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau:

Để có chữEm gõ
ê 
ơ 
ư 
ô 
đ 

A3. (0.5 đ) Để gõ chữ “Quê hương” cách gõ nào sau đây là đúng?

A. Quuee huwowng

B. Quee huwowng

C. Quee hương

D. Quê huwowng

A4. (0.5 đ) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex

a, Đi học: …………………………………………………..

b, Hòa bình: …………………………………………………….

c, Trường em: ………………………………………………..

d, Thân máy: ……………………………………………………

e, Sửa chữa:………………………………………………….

A5. (0.5 đ) Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

A6. (0.5 đ)

Trong khi thực hiện phép tính 549 + 83=  _ trong phần mềm học Toán lớp 3.Bạn Linh đã điền sai mất 2 chữ số. Vậy bạn Linh phải thực hiện thao tác nào sau đây để làm lại bài toán đó.

A7. (0.5 đ) Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng ăn như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa ?

A8. (0.5 đ) Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

PHẦN THỰC HÀNH ( 6 điểm)

B1.(3 đ)

Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho

hình bên trong phần mềm paint:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*