Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Sự điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 1: Sự điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Nitơ – Photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 7 : Nitơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 8 : Amoniac và muối amoni ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 10: Photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 12: Phân bón hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Cacbon – Silic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 15 : Cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 16 : Hợp chất của cacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 17 : Silic và hợp chất của silic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 23 : Phản ứng hữu cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 5 : Hiđrocacbon no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 25 : Ankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 26 : Xicloankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 6 : Hiđrocacbon không no ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 29 : Anken ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 30 : Ankađien ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 32 : Ankin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 33 : Luyện tập : Ankin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 40 : Ancol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 41 : Phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 45 : Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa học lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Xem thêm

Gia sư hóa học

Cách giải nhanh trắc nghiệm hóa 11

Giải bài tập sách giáo khoa hóa 11 nâng cao

Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*