Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Đồ Chơi Của Tôi. My Toys

5/5 - (1 bình chọn)

I have a lot of toys in my bedroom. I have a lot of cars and trucks.
I often play with them. Sometimes I play with them indoors. Sometimes I play with them in the garden. I do not play with all my toys. My younger brother plays with some of them.
My favourite toy is Lego. I have several boxes of it. I have played with Lego for a long time. At first Dad used to help me build things with it. Now I make things with Lego myself. I make all kinds of things with it. I once made a very large castle. It took many pieces of Lego to make it. I kept it for a long time. Then I took it to pieces. I wanted to make a submarine. I have just finished it.
I enjoy playing with my toys. It’s good fun and I also learn how to make things  while I play.

Tôi có nhiều đồ chơi trong phòng ngủ của mình. Tôi có nhiều xe hơi và xe tải. Tôi thường chơi với chúng. Đôi khi tôi chơi với chúng ở trong nhà. Đôi khi tôi chơi với chúng ở trong vườn. Tôi không chơi với tất cả các đồ chơi của mình. Em trai tôi chơi với một số trong chúng.
Đồ chơi yêu thích của tôi là Lego. Tôi có một số hộp của nó. Tôi đang chơi với Lego trong một thời gian dài. Trước tiên, bố thường giúp tôi xây dựng các thứ với nó. Bây giờ tôi tự làm các thứ với Ly gô. Tôi tạo ra mọi thứ với nó. Có lần tôi tạo ra một toà lâu dài rất lớn. Tôi lấy nhiều mảnh của Lego để tạo ra nó. Tôi gìn giữ nó trong một thời gian dài. Sau đó tôi tách nó ra thành từng phần. Tôi muốn làm một tàu ngầm. Tôi vừa hoàn thành xong.
Tôi thích chơi với các đồ chơi của mình. Thật là vui và tôi cũng học được cách làm các thứ trong khi chơi đùa.

Văn mẫu Tiếng Anh lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIA SƯ TIẾNG ANH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🌍 GIA SƯ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*