✅ Giải bài tập sách giáo khoa Hóa Học lớp 10 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Thành phần nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Cấu hình electron ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Liên kết hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Flo – Brom – Iot ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 29: Oxi – Ozon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 38: Cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*