✅ Giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Giải bài tập SGK Hóa học 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Chất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Bài thực hành 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Bài thực hành 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 8: Bài luyện tập 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 9: Công thức hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 10: Hóa trị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 11: Bài luyện tập 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề kiểm tra Hóa học 8 Chương 1 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Top 4 Đề thi Hóa học lớp 8 Giữa kì 1 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 12: Sự biến đổi chất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 13: Phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 14: Bài thực hành 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 16: Phương trình hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 17: Bài luyện tập 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề kiểm tra Hóa học 8 Chương 2 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Mol và tính toán hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 18: Mol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 20: Tỉ khối của chất khí ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 21: Tính theo công thức hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 22: Tính theo phương trình hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 23: Bài luyện tập 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề kiểm tra Hóa học 8 Chương 3 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề kiểm tra Hóa học 8 Học kì 1 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Oxi – Không khí ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 24: Tính chất của oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 26: Oxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 28: Không khí – sự cháy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 29: Bài luyện tập 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 30: Bài thực hành 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề kiểm tra Hóa học 8 Chương 4 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề thi Hóa học lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 5: Hiđro – Nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 34: Bài luyện tập 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 35: Bài thực hành 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 36: Nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 37: Axit – Bazơ – Muối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 38: Bài luyện tập 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 39: Bài thực hành 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề kiểm tra Hóa học 8 Chương 5 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 6: Dung dịch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 40: Dung dịch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 41: Độ tan của một chất trong nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 42: Nồng độ dung dịch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 43: Pha chế dung dịch ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 44: Bài luyện tập 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 45: Bài thực hành 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề kiểm tra Hóa học 8 Chương 6 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đề thi Hóa học 8 Học kì 2 có đáp án ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*