TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT

✅ Từ vựng tiếng nhật chủ đề gia đình 👨‍👩‍👧‍👦 Khi nói về gia đình mình 伯母/おば[oba]: Bác gái 叔母/おば[oba]: Cô, dì 両親/りょうしん[ryo u shin]: […]