✅ Công thức Tiếng Anh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Công thức prefer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức only when ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức osascomp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức offered ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức object ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức it take ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức passive voice ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức advised ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức after ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức although ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức if only ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức as soon as ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức once ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức in order to ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức it was not until

✅ Công thức in order to ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức in spite of ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức until ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức until ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức it was not until

✅ Công thức unless ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức used to ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức even ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức ed ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức too enough ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức enough ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức who whom which ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức would you like ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức while ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức would you mind ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức would rather ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Cấu trúc if ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức When ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Cấu trúc Wish ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức word form ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức both and ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức but for ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức before ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức otherwise ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì tương lai trong quá khứ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì tương lai gần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng anh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì tương lai hoàn thành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì tương lai tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì tương lai đơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì quá khứ tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì quá khứ hoàn thành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì quá khứ đơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì hiện tại tiếp diễn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì hiện tại hoàn thành ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Thì hiện tại đơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức quá khứ đơn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức by the time ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Công thức because of ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Công thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIA SƯ TIẾNG ANH

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*